Škoda Felicia 1.3 MPI


Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele
UPOZORNĚNÍ


Celý obsah webu, ani jednotlivé texty, články, fotografie a tabulky nejsou návody! Všechny zde uvedené fotografie a články jsou pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav.
Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem!

Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků. Nyní už být nemusí, např. Kolar Motorsport, jehož eshop již neexistuje (stejné silentbloky nabízí například http://www.speedpro.eu).

Politici, ekologové a elektrolobysté všech zemí, vyližte si prdel, strčte do ní tu vaši komunistickou evropskou unii, a přestaňte s ní a se svou úplatky vyvolanou demencí rozvracet západní společnost!
Felicia 1.3 MPI má už v základu dvě nejostřejší sériové vačkové hřídele, s nimiž se dá jezdit svižně a s nízkou spotřebou. Vačková hřídel je v bloku uložena ve třech bodech, jejichž rozměry jsou od počátku produkce motorů v roce 1964 do 31.7.1997 nezměněny. Rozměr přední činí 39 mm, střední 38,5 mm a zadní 30 mm. Takto to je také u Favoritů, Felicií BMM a také u prvních Felicií MPI (1.7.1996 až 31.7.1997 - ověřeno u motoru MPI z dubna 1997).

Od 1.8.1997 je uložení již větší, vpředu 40,5 mm, uprostřed 40 mm a vzadu 30 mm, které zůstalo až do konce výroby těchto jednoduchých a nesmrtelných motorů v roce 2001 (verze pro Fabie skončily v roce 2003, uložení mají stejné, ale obyčejná zdvihátka zde nahradila zdvihátka hydraulická, tudíž již z principu nelze mluvit o jednoduchosti a nesmrtelnosti).

V následující tabulce je uveden přehled sériových vačkových hřídelí. Časování rozvodu je měřeno při ventilové vůli 0,43 - 0,45 mm.
SO před HÚ - sání otevírá před horní úvratí
SZ po DÚ - sání zavírá po dolní úvrati
VO před DÚ - výfuk otevírá před dolní úvratí
VZ po HÚ - výfuk zavírá před horní úvratí

Motor nebo vůzVačková hřídelSO před HÚSZ po DÚVO před DÚVZ po HÚ
990 (1964-66)233°/233°11°00'42°00'40°00'13°00'
990T (1966-68)240°/233°14°30'45°30'40°00'13°00'
721 (1966-69)240°/233°14°30'45°30'40°00'13°00'
715, 723 (1968-69)240°/240°14°30'45°30'49°30'10°30'
 
722, 717 (od 1970)240°/233°14°30'45°30'40°00'13°00'
717 (jen 1969)240°/240°14°30'45°30'49°30'10°30'
719, 718K247°/247°18°00'49°00'53°00'14°00'
735280°/280°35°00'65°00'65°00'35°00'
 
742.10, 742.12, 742.12X (od 4/1977)240°/233°20'14°30'45°30'40°10'13°10'
742.12X (do 3/1977), 742.130240°/234°14°30'45°30'46°30'07°30'
742.135,136240°/230°12°00'48°00'42°00'08°00'
 
781.135,136, 135B240°/230°12°00'48°00'42°00'08°00'
781.136X, 781.135M248°/248°18°00'50°00'54°00'14°00'
781.136B, 781.136M254°/254°22°00'52°00'57°00'17°00'
 
ARV, AQV, ATY (Fabia 1.0 MPI 37 kW) *)237/23717°00'40°00'44°00'13°00'
AZE, AZF (Fabia 1.4 MPI 44 kW) *)237°/237°15°00'42°00'45°00'12°00'
AME, ATZ, AQW (Fabia 1.4 MPI 50 kW) *)237°/237°17°00'40°00'44°00'13°00'
 
AMD (Octavia 1.4 MPI 44 kW) **)237°/237°17°00'40°00'44°00'13°00'

*) Poznámka: Motory Fabia 8V jsou vybaveny hydraulickým vymezováním ventilové vůle. Časování rozvodu motoru 1.0 MPI 37 kW čerpáno z diplomové práce Bc. Martina Berana, VUT Brno 2008. Vzhledem k možnému odskakování ventilů je u všech tří motorů užita spíše tupější hodnota časování. ETKA uvádí tři typy hřídelí: 1.0/37 - 047 109 101 N, 1.4/44 - 047 109 101 AF, 1.4/50 - 047 109 101 AD.
**) Poznámka: V motoru Octavia 1.4/44 AMD je dle Etky hřídel 047 109 101 AD.Měření vačkové hřídele se nejlépe provádí v měřícím bloku, lze však provést i v provozovaném motoru přímo na autě.

Na autě jsem zatím neměřil. Postupoval bych takto: vytáhl svíčku prvního válce, nastavil jeho ventily na 0,43 mm (v praxi na měřícím bloku dávám 0,40 beze ztráty přesnosti), zvedl pravou půlku auta, vytočil kolo do rejdu a zařadil čtyřku, sundal šusplech řemenice, vytvořil rysku ve spodní části řemenice, uchycenou například za šroub trubky chlazení, na řemenici připevnil měřící kotouč, 2x protočil motor kvůli vymezení vůlí, fixem nanesl hodnoty podle rysky, měření opakoval pro kontrolu a po sundání kotoučku je změřil úhloměrem. V případě nepřístupných rozvodových tyček bych zjistil přesný začátek otevírání i konec zavírání ventilů s pomocí vsunuté měrky mezi příslušný ventil a vahadlo. Jakmile by s ní už nešlo nebo naopak již šlo volně pohybovat, nanesl bych hodnotu na kotouč.

Měřící blok je možno sestavit z libovolného, i poškozeného motoru. Z něho je potřeba pouze blok s klikovou hřídelí, dvě zdvihátka, rozvodová kola s řetězem, řemenice klikovky, dvě rozvodové tyčky, vahadla a hlava s ventily na jednom válci. Do bloku se vloží měřená vačková hřídel, a lhostejno jak nasadí rozvody. Řemenici kliky chytám šroubem. Po umístění rysky a měřícího kotoučku motor 2x protočím kvůli vymezení vůlí. Seřídím vůli ventilů na 0,40 mm (teoretická hodnota činí 0,43 mm). Jednou rukou točím klikou a druhou zdvihátkem. Jakmile cítím nebo již necítím ve zdvihátku odpor, nanesu na kotouček příslušnou hodnotu. Měření opakuji pro ověření.

Přesnost měření je i v amatérských podmínkách vysoká, daří se mi měřit s přesností ±1°, čímžto lze díky vícestupňovým rozdílům na vačkách spolehlivě určit její parametry.


Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Rozvodový diagram a předstih zážehu motorů Škoda 8V. Zdroj: pramen č. 1 na titulce, s. 94. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Vačková hřídel 254°/254° z motoru 781.136M s malým uložením. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Vývrty zdvihátek ventilů a otvory pro rozvodové tyčky. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Vývrty zdvihátek ventilů ze strany od vačkové hřídele. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Uložení vačkové hřídele v bloku. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Přední ložisko vačkové hřídele. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Střední ložisko vačkové hřídele. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Zadní ložisko vačkové hřídele. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Zátka zadního ložiska vačkové hřídele. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Rozvodová kola a řetěz. Vpravo rozvody do 7/1997 (trn klikovky 32 mm), vlevo od 8/1997 (trn klikovky 30 mm). Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Skládání měřícího bloku. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Měřící blok. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Měřící blok. Škoda Felicia 1.3 MPI - Časování ventilového rozvodu a měření vačkové hřídele. Měřící kotouč s nanesenýma hodnotama.


Vačková hřídel 8V motoru OHC 1.6 AEE - Motor Excel


Pro názornost uvádím také vačkovou hřídel motoru 1.6. Fotografie vznikly se svolením Ing. Čepka ve firmě Motor Excel při výměně sériové vačky a zdvihátek za vačku ME a zdvihátka firmy Kent Performance Cams Ltd. Sériové vačky jsou dvě, označené uprostřed vylitým znakem 032P a 032S. Liší se časováním. P má časování 220/210, S 219/221. Zdvih mají společný - 9,5 mm (údaje čerpány z DP). Vačka ME má časování 283/283 a zdvih 10,55 mm. Vačka i zdvihátka jsou nitridována. Sériovou řídící jednotku nahrazuje jednotka ME s upraveným FW. Úprava na brzdě přinesla 69 kW při 5310 ot./min. a 145 Nm při 4140 ot./min.

Za fotky děkuji Štěpánovi.
Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Pánve ložisek vačky, sériová zdvihátka a rozvodové kolo. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Nitridovaná zdvihátka Kent Cams. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Nitridovaná vačková hřídel Motor Excel, vzniklá úpravou sériové vačky 032S. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Nitridovaná vačková hřídel Motor Excel, vzniklá úpravou sériové vačky 032S. Na krabičce gufero vačky u rozdělovače. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Vačky nitridované hřídele Motor Excel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Sesazená vačková hřídel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Označení hřídele 032S. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Naolejováno před vložením. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Zamontováno. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Ryska na řemenici a nastavovací nálitky předstihu na krytu rozvodového řemene. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Z - Zünd, Zápal. 0 - horní úvrať prvního válce. Ryska zvýrazněna fixem. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Série 032S vs. Motor Excel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Série 032S vs. Motor Excel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Série 032S vs. Motor Excel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Série 032S vs. Motor Excel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Série 032S vs. Motor Excel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Série 032S vs. Motor Excel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Série 032S vs. Motor Excel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Série 032S vs. Motor Excel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Série 032S vs. Motor Excel. Foto Štěpán. Škoda Felicia 1.6 MPI - Vačková hřídel. Série 032S vs. Motor Excel. Foto Štěpán.