Škoda Felicia 1.3 MPI


Trippling - komfortní blikání
UPOZORNĚNÍ A POHODOVÉ ANKETKY, někdy se zpřeházenými odpověďmi :-)))

Celý obsah webu, ani jednotlivé texty, články, fotografie a tabulky nejsou návody! Všechny zde uvedené fotografie a články jsou pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav.
Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem!

Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků. Nyní už být nemusí, např. Kolar Motorsport, jehož eshop již neexistuje (stejné silentbloky nabízí například http://www.speedpro.eu).

Snižující se dostupnost originálních nebo kvalitních druhovýrobních náhradních dílů pro Favority i Felicie je neklamnou známkou snahy mnohých skupin dostat tato jednoduchá a spolehlivá auta z běžného používání. Krom koroze napomáhá odpůrcům motoru Škoda 781 také nepochopitelně se měnící uvažování velké části uživatelů těchto aut. Uvidíme, zda felda v nynější masové podobě přežije rok 2020, nebo zda bude nahrazena nejlepším českým autem číslo jedna - hjondé í třicet stejšn :-)))
Kdysi jsem si od Alfa z Feliciaklubu koupil jím vyvinutou stavebnici trojbliku. Asi musela uzrát, takže až po dvou letech jsem ji konečně spájel a teprve počátkem třináctého roku zamontoval. Jelikož jsem funkcí a komfortem zařízeníčka natolik nadšen, nakolik je skvělé a jednoduché, napsal jsem tento příspěvek, nezabývající se ani parametry, ani stavbou samotnou, nýbrž pouze soupisem postřehů při montáži do vozu.

Zařízení není homologováno pro provoz na pozemních komunikacích.

Zařízení automaticky zajišťuje provedení nastaveného počtu bliknutí směrovek za sebou v tom směru, v němž je aktivováno krátkým stiskem páčky blinkrů do polohy tlačítka. Poloha tlačítka je aktivována páčkou ještě před jejím zaaretováním do polohy spínače. Dle mého názoru je nepoužívání aretace páčky šetrné a mechanismus se tak opotřebuje mnohem později, proto, pokud nemusím blikat dlouho, blikám pouze stiskem, ne aretací. Při předjíždění, vyjíždění z kruhového objezdu, občas při objíždění cyklistů či jiných překážek v silničním provozu jsem se zbytečně dlouho levou rukou věnoval směrovým světlům, což už teď nemusím, neboť mám Alfův tripling.


Jak trippling funguje


V úvahu vezmeme standardní nastavení pro Felicii, tedy tři bliky, bez ukončení a s časem neaktivace tripplingu 0,260 sekundy.

Zmáčknete-li páčku na čas kratší než dvacetšest setin vteřiny, zařízení se aktivuje a provede sepnutím příslušného relé přemostění příslušného kontaktu páčky směrovek, směrovky 3x bliknou a poté se zařízení vypne.

Zmáčknete-li páčku na čas delší než dvacetšest setin vteřiny, zařízení se neaktivuje a směrovky budou blikat tak dlouho, dokud budete páčku držet. Vlivem precizního nastavení vývojářem je takto zachována i možnost jediného bliku.

Zaaretujete-li páčku, zařízení se opět neaktivuje a směrovky budou blikat tak dlouho, dokud bude páčka zaaretována. Při odaretování, a vlastně vypnutí blinkrů je sepnut na chvíli kontakt tlačítka páčky. Aby se ani tehdy neaktivoval trippling, je procesor naprogramován tak, že po posledním bliknutí počítá dobu 0,800 sekundy, kdy nemůže dojít k aktivaci trojbliku.

Zařízení je v podstatě pouze inteligentní spínač, hlavní práce s řízením napětí do žárovek i nadále zůstává na přerušovači směrových světel. Také funkce výstražných blinkrů jím není nijak ovlivněna.


Stavba tripplingu


Stavbu jsem nijak nedokumentoval, proto pouze shrnu své poznatky. Pracujte precizně, dejte pozor na zkraty a studené spoje. Silové cesty L, R a C je vhodné kvůli proudovému zatížení pocínovat. Procesor doporučuji dát do patice a osadit jej až v době, kdy bude ověřena elektrická funkce zařízení. PIN5 - zem, PIN14 - +5V. Aktivace relé levého směru - spojit PIN14 a PIN10. Aktivace relé pravého směru - spojit PIN14 a PIN9. Alf doporučuje potřít tištěný spoj ochranným lakem a zafixovat jak součástky na stojato tak krystal tavným lepidlem. Ze zkušenosti, kdy už řadu let používám automat potkávacích světel vlastní výroby bez jakékoliv chemické či mechanické ochrany (v krabičce samozřejmě je :-)) a závad, jsem tuto část návodu přeskočil. Před zavřením krabičky vyveďte pět vodičů, tyto zafixujte ke krabičce stahovací páskou proti vytržení. Napájecí pár vodičů stačí menšího průřezu, silové vodiče L, R a C by neměly být menší, než příslušné vodiče, použité v elektroinstalaci vozu. Napájení tripplingu v žádném případě nesmí být stálé, ale spínané klíčem!


Proudové zatížení páčky směrovek


U Škody Felicia má každá strana směrových světel 4 žárovky. S přívěsem 5. Jsou to: 2x 21W, 1x 4W, 1x 2W a 1x 21W pro přívěs. Tedy zaokrouhlené zatížení jedné strany s přívěsem celkem činí 70 Wattů, bez přívěsu 48W. Podle vzorce P = U x I činí proudové zatížení 5A s přívěsem, 3,44A bez přívěsu.


Montáž tripplingu do vozu Škoda Felicia


Pokud si co nejvíce kroků připravíte v pohodlí domova, nezabere vám montáž více než 30 minut. Já to řešil v autě, pořád odbíhal pro různé věci, a tak byl hotov až za dvě hodiny. Vodiče z krabičky doporučuji dlouhé maximálně 50 cm, jejich konce pocínujte. Pro možnost vypnutí zařízení z důvodu jeho nehomologace jsem do obvodu napájení zařadil i externí spínač. Pro montáž jsou stěžejní oba konektory páčky směrovek a jeden konektor páčky stěračů, velmi lehce přístupné pod volantem.

Postupoval jsem následovně:

- odkrytování volantové hřidele
- odpojení konektorů z obou páček
- na jednom konektoru páčky směrovek jsou stěžejní vodiče zelený (C) a černo-zelený (R), na druhém je to vodič černo - bílý (L). Piny tvoří konektory FASTON 6,3, které jsou z patice velmi lehce vyjmutelné. Vyjmuté piny jsem na místě, patrném z fotek, očistil a pocínoval. Na pocínovaná místa jsem připájel pocínované konce silových vodičů z krabičky. Poté jsem zasunul piny na své místo v paticích a ty připojil zpět k páčce.
- na konektoru stěračů je spínané napětí na pinu, do něhož vedou dva černé vodiče. Konektor jsem blíže nestudoval, jsou zde podobné piny jako na ISO konektoru autorádia, takže jsem jej raději nevyjímal, ať se nepoškodí. Bez přerušení černého vodiče jsem na pěti milimetrech odstranil izolaci, místo pocínoval, připájel k němu kladný napájecí vodič od spínače a zaizoloval několika vrstvami kvalitní izolační pásky. Konektor jsem připojil zpět k páčce.
- v místě mimo dosah nohou na pedálech jsem do malé dírky v palubní desce zamontoval spínač napájení triplingu
- vodiče jsem zajistil stahovacími pásky, svázal k sobě a krabičku trojbliku schoval pod palubovku vlevo od krytu volantové tyče. Po nastartování se od ní neprojevily žádné pazvuky, přesto ji však pro jistotu časem někam připevním.

Zařízení pracovalo na první zapojení a nebylo potřeba žádné korekce v nastavení od doporučených hodnot pro Felicii.Zde naleznete všechny informace o tomto příjemném zařízení.
- http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=81&t=17731&hilit=alf+trippling

Zde je video funkce
- http://www.youtube.com/watch?v=K3apCNmf6EIPoužité prameny:
- Vlastní zkušenosti z montáže
- Uživatelská příručka a montážní návod k Tripplingu od Alfa

Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Odkrytá volantová hřídel. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Páčka směrovek. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Páčka stěračů. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Levý kostřící bod. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Pravý kostřící bod. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Jeden konektor páčky stěračů. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Druhý konektor páčky stěračů. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Vytažené piny. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Připojení vodičů k zařízení. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Zajištěné vodiče. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Vodiče L, R, C po připájení k pinům konektorů. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Konektor páčky stěračů. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Přípojné místo napájení zařízení. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Připravený hlavní spínač. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Příprava bodu pro kostření. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Ukostřeno. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Příprava otvoru pro hlavní spínač. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Hlavní spínač osazen. Vlevo veliký tahový spínač PAL přes relé spíná ventilátor chladiče, malý páčkový je hlavním spínačem automatu potkávacích světel. Škoda Felicia 1.3 MPI. Trippling - komfortní blikání. Vyvázané zařízení před zasunutím pod palubovku.