Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI


Řazení
UPOZORNĚNÍ


Žádné části webu nejsou návody! Všechno zde uvedené je pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav. Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem! Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků, nyní už být nemusí.

V souladu s legislativou České republiky web neshromažďuje žádné osobní údaje a nevyužívá cookies.
Felicia 1.3 MPI měla montován jen jeden typ mechanismu řazení.

Celkově tak byly na Felicie montovány typy tři. V roce 1994 to bylo nesmrtelné řazení, shodné s Favoritem, poté přišel paskvil ve formě gumokovového megasilentbloku. Od nástupu motorů MPI je montována poslední variace, ochuzená naštěstí o megasilentblok. Sestává z křížového kloubu u převodovky, pomocného kloubu u řadící páky a gumokovových řadících segmentů, našroubovaných do téčka páky, dlících v mazivu ve vaničce táhla řazení.

Znám typ první a poslední. Jelikož první typ nemá ve své jednoduchosti a trvanlivosti žádný problém, budu zde popisovat pouze typ poslední, který mám na autě.

Problémy, s nimiž jsem se u tohoto typu řazení setkal
- drnčení
- nepřesný chod
- značná vůle páky
- značná vůle kloubů


Drnčení způsobují vůle ve všech třech kloubech.
Nepřesný chod způsobují vůle ve všech třech kloubech a zároveň opotřebené segmenty ve vaničce.
Značnou vůli páky způsobují vůle ve všech třech kloubech, opotřebené segmenty ve vaničce a v úplně nejhorším případě vymačkaná či rozpadlá výstelka kulového uložení řadící páky.
Značnou vůli kloubů způsobují vytlačené gumové okroužky a silonová pouzdra kloubů.Náhrada kolíku šroubem M8

Aby bylo řazení kdykoliv možno kompletně vymontovat z vozu, je potřeba jej odpojit od převodovky. Spoj řadící tyč / křížový kloub zajišťuje pružný kolík ø 8 mm délky 20 mm. Není doporučeno jej vytahovat poklepem z důvodu možného poškození řadící tyče, nýbrž s pomocí jednoúčelového stahováku. Jelikož stahovák nemám, pokoušel jsem se kolík jemně vyklepat ven. Nepovedlo se. Nechal jsem si jej tedy v servise nahradit šroubem M8, od té doby může lehoučce řazení ven celé, případně jen odpojuji táhlo kvůli výměně gufera řadící tyče převodovky.

Objímku křížového kloubu se doporučuje naříznout, aby obě půlky lépe stahovaly řadící tyč a spoj se nezačal hýbat. Na svém voze ji naříznutou nemám a kloub se nijak vůči táhlu řazení nepohybuje. Šroub M8 nemusí být s osazením, na mém je závit po celém šroubu a není nijak otlačený. Aby byla jeho hlava co nejníže a nekolidoval se silentblokem řazení, nahoře jsem jej nepodložil a kousek kolem něj silentblok ořezal.Výměna segmentů řazení a maziva

Jelikož jsem správně předpokládal docela značnou zatuhlost segmentů v závitech páky, vytáhl jsem řazení komplet ven. Nejdříve je potřeba uvnitř odšroubovat hlavici páky a stáhnout koženkovou manžetu. Pro práci pod vozem jsou nejlepší nájezdy, jde to však i ze zvedáku, auto stačí zvednout na jedné straně, odpojit reakci od převodovky, odpojit řadící táhlo a vyšroubovat dva šrouby zadního silentbloku řazení. I se zvednutím je to otázka asi deseti minut. To ovšem za předpokladu, že máte stahovák kolíku, případně jste si již dříve nechali nahradit zbytečně komplikující kolík šroubem M8.

Vlastní demontáž vaničky a odpojení pomocného kloubu je velmi jednoduchá záležitost. U pomocného kloubu stačí odjistit a odsunout plastovou pojistku, vaničku zpřístupní odjištění zajišťovacího drátu manžety. Tím odpojíte táhlo řazení od zbytku a získáte přístup k segmentům. Tyto jsou povětšinou již troskoidní, já je měl ve formě narezlých kovových částí a ve vazelíně se válejících zbytků gumy. Kovové části ve vaničce udělaly díru, tou se dovnitř dostávala voda a postupně narušovala mazivo, čímž závity segmentů parádně zavadly. V ruce to nešlo, pomohlo až upnutí do svěráku, naklepnutí klíče a povolování kladívkem. Po demontáži segmentů lze stáhnout manžetu vaničky, ta moje byla vytlačená od rozbitých segmentů, takže místo ní šla nová.

Po nasazení manžety je možno našroubovat nové segmenty. Pod ně se vkládají obyčejné podložky pro vymezení vůle. Nechal jsem tam ty, co byly pod starými segmenty. Po kompletním odstranění starého maziva z vaničky následuje kontrola vůle segmentů. U mě stačily tedy jen dvě 1 mm široké podložky (pod každý segment jedna), segmenty seděly ve vaničce jako přibité, nešly tam však nijak těžko. Toť vše.

Následuje smontování, kdy se do vaničky, naplněné mazivem, vloží páka a zajistí skrz manžetu drátovou pojistkou. Před zajištěním pomocného kloubu se na jeho čep nasune houževnatá nenasákavá prachovka, sloužící také jako vymezovač vůle kloubu vůči čepu, a čep i kloub se pořádně promaže. Výměna segmentů řazení sníží vůli páky asi o 50 procent.

Co je potřeba? Seznam předpokládá, že všechny mechanické díly, jako je táhlo a klouby máte v pořádku a mění se jen spotřebák.

6U0 711 221 - segment řazení - 2 ks
6U0 711 248 - manžeta kloubu řazení (vaničky) - 1 ks
6U0 711 965 - prachovka kloubu řazení - 1 ks - pokud ji máte v pořádku, není nutná
6U0 711 390 - spona manžety kloubu řazení - 1 ks - pokud ji máte v pořádku, není nutná
6U0 711 460 - pojistka kloubu řazení - 1 ks - pokud ji máte v pořádku, není nutná
6U0 711 649 - silentblok konzoly řazení přední - 1 ks - pokud jej máte v pořádku, není nutný
6U0 711 563A - silentblok konzoly řazení zadní - 1 ks - pokud jej máte v pořádku, není nutný
002 301 227B - gufero tyče řazení - 1 ks - pokud kolem něj nekape olej, není nutné
Výměna uložení řadící páky

Kulový čep rychlostní páky spočívá v promazané plastové výstelce. Montážně páku obklopuje spodní manžeta řadící páky, výstelka, kroužek a uzavírá jej segerovka, rozepřená v osazení konzoly řazení. Pro demontáž páky je nutno od celku zcela odpojit táhlo řazení tak, aby zůstala pouze konzola řazení s řadící pákou. Odpojí se horní čep pomocného kloubu, odjistí spona manžety kloubu řazení a vše odejme. Po odjištění segerovky se páka vyklepne směrem od závitů pro segmenty řazení. Tyto doporučuji demontovat až po vyklepnutí páky, neboť u prázdných závitů hrozí vytvoření ovality jejich otvorů. Sejme se manžeta kloubu řazení a páka vyjme. Poté je potřeba vyjmout kroužek a výstelku pro získání přístupu ke spodní manžetě (většinou poškozené), kterou lze nejsnáze demontovat vypáčením šroubovákem. Po nasunutí nové manžety a promazané nové či původní výstelky se celek smontuje v obráceném pořadí.

Exponované díly:
6U0 711 411 - spodní manžeta uložení řadící páky - 1 ks
6U0 711 590 - výstelka uložení řadící páky - 1 ks
6U0 711 238 - kroužek do výstelky uložení řadící páky - 1 ks
6U0 711 141C - rukojeť řadící páky - 1 ks - často se při demontáži utrhne ipurová část od zalitého plastového závitu
6U0 711 113B - koženková manžeta řadící páky - 1 ks - při jejím poškození padá do kloubu řadící páky smetí
6U0 711 406 - izolační podložka páky řazení - 1 ks - občas jsem ji viděl rozpadlou
6U0 711 122 - manžeta konzoly řazení do karoserie - 1 ks - uvádím jen pro pořádek, poničená je málokdyVýměna pomocného kloubu

Opotřebovaný pomocný kloub způsobuje značnou část nepřesnosti řazení a vůle řadící páky. Nový kloub se prodává jako sada s již nalisovanými výstelkami a včetně šroubu s osazením a pojistné matice. Pokud máte uložení kloubu již šroubované, lze lehce provést jeho výměnu na autě. V případě nýtovaného čepu musí řazení ven z důvodu odvrtání roztemované části spodního čepu. Na horním čepu pomocného kloubu je prachovka, snižující v případě opotřebení kovové výstelky jeho drnčení, nemáte-li ji tam, doporučuji doplnit.

Exponované díly:
6U0 711 605A - pomocný kloub řazení - 1 ks
6U0 711 965 - prachovka kloubu řazení - 1 ks - pokud ji máte v pořádku, není nutná
6U0 711 460 - pojistka kloubu řazení - 1 ks - pokud ji máte v pořádku, není nutná


Přehled nejvíce namáhaných dílů řazení - http://www.feliciaklub.cz/forum

Řazení Felicia 1.3 MPI. Řazení Felicia 1.3 MPI. Řazení Felicia 1.3 MPI. Řazení Felicia 1.3 MPI. Řazení Felicia 1.3 MPI. Náhrada kolíku šroubem M8, ořezaná část silentbloku řazení a prevložkované klouby. Řazení Felicia 1.3 MPI. Jeden kloub převložkovaný, druhý ještě original nýtovaný. Tekoucí gufero řadící tyče. Řazení Felicia 1.3 MPI. Montážní pozice pro lidi bez sloupového zvedáku. Řazení Felicia 1.3 MPI. Řazení Felicia 1.3 MPI. Ulpělé nečistoty. Řazení Felicia 1.3 MPI. Před demontáží, díra ve vaničce v popředí. Řazení Felicia 1.3 MPI. Odpojeno. Pomocný kloub bez prachovky nebyl zrovna čistý. Mazivo ve vaničce, degradované působením vody a prachu. Řazení Felicia 1.3 MPI. Řadící segmenty. Řazení Felicia 1.3 MPI. Torzo gumové části řadícího segmentu. Řazení Felicia 1.3 MPI. Řadící segmenty, vlevo orezlý čep horního uložení pomocného kloubu. Řazení Felicia 1.3 MPI. Povolujeme. Řazení Felicia 1.3 MPI. Staré versus nové. Řazení Felicia 1.3 MPI. Páka bez segmentů a manžety vaničky. Řazení Felicia 1.3 MPI. Průměr gumové části segmentu - 20 mm. Řazení Felicia 1.3 MPI. Délka gumové části segmentu - 16 mm. Řazení Felicia 1.3 MPI. Očištěná vanička. Řazení Felicia 1.3 MPI. Vnitřní šířka vaničky - 20 mm. Řazení Felicia 1.3 MPI. Vnitřní délka vaničky - 75 mm. Řazení Felicia 1.3 MPI. Namontováno a vymezeno. Řazení Felicia 1.3 MPI. Po smontování. Řazení Felicia 1.3 MPI. Maziva raději více než vůbec. Prasklá manžeta v pozadí příjde na řadu později. Řazení Felicia 1.3 MPI. Odvrtávání čepu pomocného kloubu. Řazení Felicia 1.3 MPI. Opotřebení vložek pomocného kloubu. Řazení Felicia 1.3 MPI. Opotřebení vložek pomocného kloubu. Řazení Felicia 1.3 MPI. Pod segerovkou je kroužek, zapadající do osazení výstelky páky. Řazení Felicia 1.3 MPI. Demontáž manžety páky je možná po vyražení páky a jejího uložení. Řazení Felicia 1.3 MPI. Poškozená manžeta páky. Řazení Felicia 1.3 MPI. Prachovka čepu pomocného kloubu také snižuje při jeho opotřebení drnčení kloubu o čep. Řazení Felicia 1.3 MPI. Smontovaný kloub s prachovkou a pojistkou. Řazení Felicia 1.3 MPI. Nový pomocný kloub po kompletní montáži. Řazení Felicia 1.3 MPI. Montážní rozklad zadní části řazení. Řazení Felicia 1.3 MPI. Délka spodní části řadící páky. Řazení Felicia 1.3 MPI. Poloha táhla řazení. Řazení Favorit. Délka spodní části řadící páky. Řazení Favorit. Poloha táhla řazení. Řazení Favorit. Poloha táhla řazení. Řazení Favorit. Tekoucí gufero řazení a ukostření agregátu. Řazení Favorit. Nesmrtelné provedení. Řazení Favorit. Nesmrtelné provedení. Řazení Favorit. Nesmrtelné provedení. Řazení Favorit. Nesmrtelné provedení. Řazení Favorit. Kloub a plastové výstelky original 1990. Řazení Favorit. Kloub a plastové výstelky original 1990. Řazení Favorit. Kloub a plastové výstelky original 1990. Řazení Favorit. Kloub a plastové výstelky original 1990. Řazení Favorit. Kloub a plastové výstelky original 1990. Řazení Favorit. Kloub a plastové výstelky original 1990. Řazení Favorit. Vnější průměr výstelky 12,7 mm. Řazení Favorit. Průměr čepu 10 mm.