Škoda Octavia


Páté dveře - výměna plynových podpěrAutoři webu nesouhlasí s nenávistnou politikou Fialovy kolaborantské vlády vůči našemu nejbližšímu sousedu - Slovensku.
Svět se dělí na ty, kteří nesnáší vůni benzínu a na ty, kteří ho milují. Jsme z těch druhých (https://skomplikowane.pl).
UPOZORNĚNÍ
Žádné části webu nejsou návody! Všechno zde uvedené je pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav. Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem! Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků, nyní už být nemusí.
V souladu s legislativou České republiky web neshromažďuje žádné osobní údaje a nevyužívá cookies.


Páté dveře drží v otevřené poloze plynové vzpěry, které od určitého úhlu pomáhají s jejich otevíráním a mají měkký dojezd do horní krajní polohy. Životnost vzpěr je rozdílná dle způsobu parkování vozu. U auta v garáži vydržely 19 let, u auta parkovaného venku byly opotřebované již po 14 letech.

Prvovýrobní vzpěry od holdingu Stabilus z výrobního závodu Koblenz jsou rozdílné pro hatchback a kombi.

Hatchback měl kvůli dlouhé páce dveří 4 typy.
1U6 827 550 E pro dveře bez stěrače (8M0). Délka od čepu k čepu 492 mm, průměr tělesa 18 mm, průměr pístnice 8 mm, zdvih pístnice 185 mm, vzpěrná síla 500 N.
1U6 827 550 F je pro dveře, jejichž čistou dizajnovou linii narušil stěrač (8M1). Délka od čepu k čepu 492 mm, průměr tělesa 18 mm, průměr pístnice 8 mm, zdvih pístnice 185 mm, vzpěrná síla 515 N.
1U6 827 550 G pro RS se spojlerem (A8F) bez stěrače (8M0). Délka od čepu k čepu 403 mm, průměr tělesa 18 mm, průměr pístnice 8 mm, zdvih pístnice 185 mm, vzpěrná síla 550 N.
1U6 827 550 H pro RS se spojlerem (A8F) a stěračem (8M1). Délka od čepu k čepu 403 mm, průměr tělesa 18 mm, průměr pístnice 8 mm, zdvih pístnice 185 mm, vzpěrná síla 565 N.

1U6 827 439 B - kulový čep v rámu dveří
1U6 827 435 C - kulový čep ve dveřním křídle vlevo
1U6 827 436 B - kulový čep ve dveřním křídle vpravo
N 104 514 04 - šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem M6x16

Kombi s krátší pákou dveří mělo jen jeden typ vzpěr, který funguje bezvadně se stěračem i bez něj s vymontovaným motorkem a zaslepeným otvorem ve skle.
1U9 827 550 B Délka od čepu k čepu 403 mm, průměr tělesa 19 mm, průměr pístnice 8 mm, zdvih pístnice 160 mm, vzpěrná síla 580 N.

1U9 827 435 B - kulový čep v rámu dveří
N 104 485 01 - šroub zápustný s vnitřním torxem M6x16
1U6 827 439 B - kulový čep v dveřním křídle

Nové vzpěry doporučím kupovat od věrohodných výrobců. Jde hlavně o tlumený dojezd dveří do horní polohy. Při netlumeném, kdy dveře doslova vystřelí, na dorazu se odrazí, mírně klesnou a pak stoupnou, jsou namáhány svary uložení pantů, kolem nichž může dojít k deformaci, zatékání vody a pak zjistíte, že Vám auto hnije od střechy.

Životnost je vzhledem k lehké výměně druhořadá, měla by však být v určitém poměru k prodejní ceně vzpěry. Příklad 1. Vzpěry Polcar 6920ABD (550N) za 92,- Kč za kus (02/2016) fungovaly dobře asi rok, pak začaly kolísáním vzpěrné síly reagovat na počasí a roční období, načež postupně síla klesala a nepoužitelné přestaly být po 4,5 letech. Příklad 2. Stabilusy LIFT-O-MAT pro aftermaket s cenou 205,- Kč za kus (12/2020) určitě nevydrží tolik co origoše a uvidíme, zda dají v bezchybné části fungování alespoň dvojnásobek toho co Polcary, myšleno dva roky a více. Příklad 3. Stabilusy s VAG číslem dílu s cenou přes 1000,- Kč za kus (12/2020) rozhodně nevydrží desetinásobek doby co Polcary ani pětinásobek levnějších Stabilusů. Další věcí je, jak na tom bude za 10 a více let auto, a zda bude ještě existovat :-)

Pro výměnu na dvou autech kombi byly v tomto článku použity čtyři vzpěry Stabilus LIFT-O-MAT 018306, údajně vyrobené v Německu. Dutiny čepů mají již od výrobce nanesenu dostatečnou vrstvu nestékavého maziva. Nebudou-li Vaše vzpěry promazány, dodatečným mazivem spíše šetřte, jinak se čepy zalepí nalepeným prachem.

Stabilus má po celém světě několik fabrik, na produktu by měla být vyznačena země původu. Z daňových důvodu v Lucembursku sídlící holding je postižen mamonem stejně, jako jiní velcí evropští výrobci, a to ve formě výroby také v PRC.

Výměna vzpěr je jednoduchá záležitost na pět minut. Krom nových vzpěr stačí mít menší plochý šroubovák a hadr pro očištění zanesených čepů. Šroubovákem se trošku odsune pružná pojistka čepu a jeho plastová část se sejme z kulové. Nejdříve na křídle dveří, posléze na rámu. Hadrem se očistí kule čepů a jejich okolí. Nová vzpěra se narazí nejdříve na rám, posléze na křídlo. Bylo-li by to naopak, byla by montáž ztížena o zbytečné natahování křídla v pantech a namáhání těsnění dveří opěrem vypružené vzpěry.

Vzpěra musí být montována koncem válce do rámu dveří a koncem pístnice do dveřního křídla. Montážní poloha je důležitá z důvodu tlumení horního dorazu olejem. V zavřené poloze je válec nahoře, pístnice dole. Olej v oblasti gufera zajišťuje krom tlumení také promazávání gufera, čímž jej udržuje vláčné a těsné.

Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Obal aftermarketových Stabilusů LIFT-O-MAT. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Potisk aftermarketových Stabilusů LIFT-O-MAT. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Potisk aftermarketových Stabilusů LIFT-O-MAT. Německo (Koblenz), typ 018306, síla 580 N, vyroben 209. den 2020. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Správná montážní poloha u kombi i hatchbacku. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Čep v křídle dveří u kombi. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Čep v rámu dveří u kombi. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Nahoře Polcar, dole Stabilus LIFT-O-MAT. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Nahoře Polcar, dole Stabilus LIFT-O-MAT. V oku jde vidět nanesené mazivo. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Nahoře Polcar, dole Stabilus LIFT-O-MAT. V oku jde vidět nanesené mazivo. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Potisk Polcaru 6920ABD se silou 550 N. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Nahoře 2x Stabilusy s VAG číslem, dole 2x Polcary 6920ABD. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Oka čepů Stabilusu s VAG číslem. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Potisk Stabilusu s VAG číslem, výroba Koblenz, pro oktávku kombi. Škoda Octavia - Páté dveře - výměna plynových podpěr. Potisk Stabilusu s VAG číslem, pro oktávku kombi, síla 580 N, výroba 197. den 2001.