Škoda Octavia 1.6


Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček
Svět motorů 25/2022 uvedl, kdo je vlastizrádně proti spalovacím motorům a tím proti svobodě obyvatel. Tito lidé a jejich strany nemají nárok dále fungovat ve veřejných funkcích.

Motory zabil: za STAN a TOP09 chameleon Luděk Niedermayer, za infantilní levičácké Piráty Markéta Gregorová, Marcel Kolaja a Mikuláš Peksa.

Motory hájil: za ANO Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček a Ondřej Knotek, za ČSSD Radka Maxová, za KDU-ČSL Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský, za KSČM Kateřina Konečná, za ODS Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Jan Zahradil, za SPD Hynek Blaško a Ivan David.

Motorů se zdržel: za STAN Stanislav Polčák.

Nesympatický arogantní hipster Peksa (jako Pexa kandidoval za pribinácky) chce v SM 25/2022 všechny posadit do MHD a tvrdí, že plánované omezení svobody a zlikvidování ekonomiky ČR protěžovanou elektromobilitou je jen formalita. Prolhanost dokládá, když na přímou otázku redaktora, zda konec motorů chtějí všichni voliči, odpovídá vyhýbavě přes pár zatopených oblastí vyšší hladinou oceánů a v duchu padesátých let káže o kolektivní odpovědnosti. Korunu všemu dává ukázkou své neschopnosti, kdy mluví o nevyráběných pevných telefonních linkách. Pekso nebo Pexo, či jak se jmenuješ, linka se nevyrábí, její komponenty však ano, ať už koncové telefonní přístroje nebo přípojky, zakončující i dnes nově tažená telefonní účastnická vedení.

Proboha, lidi, přece není možné, aby takoví tupí krypli rozhodovali o svobodě občanů a ekonomické budoucnosti České republiky!!! Probuďte se!!! Musíme je svrhnout jednou provždy, ať už násilím nebo ve volbách, jinak jim naroste hřebínek a svou omezeností nás zničí všechny.

Bruselské výblitky nejsou nadřazeny zákonům a nařízením České republiky. Jen my, občané ČR, máme právo a moc ukázat, že nejsme tupé ovce. Co nevidět vyjdeme do ulic a budeme hlava nehlava lynčovat ty, kteří bojují proti zájmům ČR - tj. eurozelené vlastizrádce v ojroparlamentu a všechny podvodem dosazené loutkové vládní představitele, symbolizované ukuňkaným kriplíčkem, otevřeně vystupující proti vlastní zemi (viz. bezostyšné ožebračování vlastních občanů a zákaz spalovacích motorů v SM 25/2022 - mimochodem, názory některých jsou zde jako z Rudého Práva, třeba Koterovy politické cíle a politická opatření).

Brusme sekyry a svrhněme Fialovu šaškovládu! Spolu proti Spolu! Czexit 2022 a poté boj za rozpad EU!

Nepřátelé, o našeho barda Nohavicu si butky neutírejte!


Česká republika musí znárodnit kritickou infrastrukturu, uzavřít dvoustranné dohody přímo s dodavatelem ropy a plynu, vymést Augiášův chlív a nastolit tvrdou vládu vlastenecky založených technokratů, kteří fungování průmyslu budou mít jako prioritu, až do vyčerpání zásob ropy budou vyrábět pouze naftová a benzínová auta a základy ekologie budou na školách zase jen okrajový předmět bez většího zájmu studentů, aneb ekologové všech zemí, vyližte si prdel.

UPOZORNĚNÍ


Od roku 2021 web obohatil Favorit, na kterém po celá léta krom té úplně běžné údržby za pár korun a výměny vzpěr pátých dveří nebylo nikdy potřeba nic opravovat. Vzhledem k příbuznosti obou vozidel naleznete favorití informace mezi příspěvky pro Felicii.

Žádné části webu nejsou návody! Všechno zde uvedené je pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav.

Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem!

Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků, nyní už být nemusí.

V souladu s legislativou České republiky (zákony 110/2019 Sb. a 127/2005 Sb.) web neshromažďuje žádné osobní údaje a nevyužívá cookies. Doporučuji uživatelům zamyslet se nad tím, jaké údaje o sobě nevědomky amíkům na různých webech poskytují a bránit se tomu vhodnými rozšířeními prohlížeče.

Web je určen pouze pro slušné lidi s mozkem na svém místě, kteří umí číst a řídit se selským rozumem. S vnucováním technického úpadku a degradace ve formě výroby variací golfových elektrovozíků (a to i pro rallye!) je bohužel opět aktuální dávný boj Gabriela Voisina proti technické imbecilitě zákazníků i konstruktérů. Nebo si snad necháme vzít benzíno-naftovou svobodu od minority buzerantů, co neumí řadit?
ATE FS-III je kapalinová kotoučová brzda s volným třmenem, tzv. plovoucím. Držák třmenu není samostatný díl, ale součást ložiskové hlavy kola (těhlice), takže např. přechod z kotoučů 256 mm na 280 mm je o její výměně. Z hlediska údržby je konstrukce brzdiče velice jednoduchá, s rychlým a snadným přístupem ke všem dílům.Trocha teorie
Píst na vnitřní straně třmenu zabezpečuje dobré chlazení brzdové kapaliny proudícím vzduchem a svým velkým průměrem umožňuje ovládání s menším provozním tlakem v soustavě. Těsní jej pryžový kroužek, který svou deformací spolu s házením kotouče nastavuje vůli obložení po odbrzdění. Hrncový kotouč s vnitřním chlazením zaručuje delší cestu tepla k ložisku kola, a tím jeho menší zahřívání zbytkovým teplem z tření obložení (Vlk 2000).

Při srovnatelném brzdném manévru s kotoučem větraným a plným se na brzdné ploše méně zahřeje větraný, a to o 94°C oproti plnému. Větraný také vykazuje o 10,4 MPa menší redukované napětí a o 0,008 mm nižší hodnotu deformace (Bačovský 2014).

Třmen FS-III s brzdovými segmenty stejné plochy je použit pro kotouč 256 mm i 280 mm. S 280 mm širokým kotoučem vykazuje obložení vyšší brzdný moment dle vzorce
brzdný moment = (tření vnější desky + tření vnitřní desky) x střední poloměr obložení (Vlk 2000).

Frikční materiál bezazbestového třecího obložení tvoří kompozit na bázi organických pryskyřic (NAO - non asbestos organic). Azbest, užívaný jako plnivo výborných vlastností, vystřídal ze zdravotních důvodů titaničitan draselný (Dobiáš 2013, Kubalová 2017).Co říká dílenská příručka 04/2000

Brzdový kotouč. Průměr 256 mm nebo 280 mm, tloušťka nového 22 mm, minimální tloušťka 19 mm.

Brzdové segmenty. Tloušťka osinku (samo přísně öko bezosinkového) s nosnou deskou 19,5 mm, minimální tloušťka osinku 2 mm.

Brzdový třmen FS-III. Průměr pístu 54 mm.Výměna brzdových kotoučů a destiček

Životnost brzdových kotoučů a obložení je individuální. Kotouče zde popisované jsou prvovýrobní, v ČR najezdily 72000 km, a předtím 149000 km v D. Třecí segmenty byly měněné neznámý počet km před prodejem auta do ČR, který proběhl ve 149000 km a v ČR najezdily 72000 km. Německý majitel je řidič velkého nákladního vozu a nynější český majitel zase moc nebrzdí díky plnému tvrdému uložení a tlumení HP Sporting. Problémem byly krom dosažené minimální tloušťky hlavně vibrace, způsobené výskytem martenzitických skvrn v brzdné ploše. Také velmi klesl brzdný účinek, jelikož vnitřní strany byly sjeté nerovnoměrně a na nerovnou plochu se nevhodně napekl uhlíkový materiál desek z lokálního přehřátí nerovnostmi plochy kotouče.

Před výměnou doporučuji zjistit stav poškození dílů a krom kotoučů a destiček zakoupit také čtyři nové vodící kolíky, případně dvě sady pryžových vodících pouzder a dvě sady těsnění třmenového pístu (těsnění + manžeta). Neméně důležité je také správné mazivo. Jelikož všechny původní i nově montované díly byly od ATE, tak ATE Bremszylinder-Paste na promazání vodících kolíků a pístu, a ATE Plastilube na namazání všech styčných ploch kov/kov.

Z nářadí je dobré mít imbus klíč 7 mm, velký křížový šroubovák, velký plochý šroubovák nebo montérpáku, hrubý a jemnější pilník, drátěný kartáč, sirník molybdeničitý, kladivo, drátěný hák, torx T30 a tvrdší natěračský štětec. Tlakový vzduch nebo přenosný kompresor není podmínkou. Nedoporučuji používat zvedák z výbavy vozu, ale něco stabilnějšího.

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádržce. Pokud při sjetých brzdách není na značce MAX, nemusíte nic řešit a stačí jen povolit víčko kvůli spojení prostoru nádobky s atmosférou. Okolí hrdla nádržky obalte hadrem, kdyby přeci jen něco uniklo.

Po sundání kola ofoukejte celý brzdič od prachu tlakovým vzduchem. Nastříkejte sirníkem molybdeničitým šroub montážního upevnění kotouče, ať může působit proti zavadnutí nebo rzi. Uchopte třmen a tlačte jej kolmo k sobě ve směru vodících kolíků, dokud to půjde. Nebudete-li již destičky dále používat, vložte do vzniklé mezery kontrolním otvorem ve třmenu velký plochý šroubovák mezi kotouč a vnitřní destičku a opatrně zapáčte směrem k brzdové hadici, čímž pístek dále zatlačíte, ponejlépe nadoraz.

Odstraňte plastové čepičky z vodících pouzder, z těhlice imbusem 7 mm zcela vyšroubujte vodící kolíky a vytlačte je ven mimo třmen.

V případě znovupoužití destiček zatlačte pístek přes starou destičku velkým šroubovákem nebo montérpákou až po sejmutí třmenu, hadice umožňuje jeho položení nahoru na kotouč a zaoblenou plochu těhlice u tlumiče. Pozor na křížení, aby nedošlo k žádné deformaci plochy pístku pro destičku.

Třmen se zatlačeným pístkem zavěste pomocí háku na pružinu tak, aby nebyla nijak namáhána brzdová hadice.

Kladivem poklepejte okolí jistícího šroubu kotouče a šroub velkým křížovým šroubovákem vyšroubujte. Na novějších instalacích je použit šroub s hlavou pro torx T30.

Sejměte kotouč. Drátěným kartáčem dobře očistěte plochu náboje, aby nový kotouč seděl přesně a neházel. Drátěným kartáčem očistěte všechny styčné plochy pro brzdové segmenty na integrovaném držáku třmenu. Stejné plochy opracujte také hrubým a jemným pilníkem tak, aby byly co nejhladší, a vytlačená místa opěru segmentů co nejméně výrazná.

Sejměte třmen z háku a vyčistěte jej drátěným kartáčem. Zkontrolujte manžetu pístu a obě pryžová vodící pouzdra třmenu. Zvláště prvovýrobní díly vydrží dlouho, a není potřeba je měnit. Na tomto konkrétním autě šel píst lehce, takže nebyl ani promazán prostor pod manžetou. Vodící pouzdra také nebyla nijak poškozená ani zdeformovaná, takže zůstala původní. Po všech úkonech třmen znovu pověste.

Drátěným kartáčem očistěte otvory v impulzním kole ABS. Snímací část čidla zbavte všech nalepených nečistot tvrdším štětcem.

Vyfoukejte prach ze všech míst náboje, těhlice i třmenu. Vodící plochy obložení na držáku třmenu promažte v tenké vrstvě pastou Plastilube. Stejnou pastou namažte celou čelní plochu náboje tak, aby po nasazení kotouče byl uzavřen prostor mezi kotoučem a středícím nákružkem pro kolo. Zabrání se tím vytvoření galvanického článku a pronikání vlhkosti mezi kotouč a náboj. Vrstva musí zcela minimální, jinak může dojít k pootočení kotouče brzdnou silou směrem ke kolovým šroubům, zdeformování a časem střihnutí aretačního šroubu kotouče k náboji.

Nasaďte kotouč a zajistěte jej novým šroubem (moment 4 Nm). Libovolnou pomůckou orientačně zkontrolujte házivost. Měla by být okem neznatelná. Při montáži kotouče pozor na umaštění třecích ploch.

Do třmenu nasaďte oba segmenty. Do pístu patří destička s označením KolbenSeite nebo Pistonside. Segment se signalizací opotřebení patří na levé kolo. Pastou Plastilube promažte plochy zobáčků segmentů, které se opírají o plochy na držáku třmenu. Promažte také jistící výstupek ve spodní části třmenu.

Třmen zaháčte o spodní trn držáku třmenu a nasuňte na kotouč. Pastou Bremszylinder-Paste namažte vodící kolíky, zasuňte je do pryžových vodících pouzder a zašroubujte. Míra dotažení je obdobná jako u šroubů vodících čepů na feldě - rozhodně ne na krev, ale zase ani ne moc lehce. DP uvádí 28 Nm. Vodící pouzdra zavíčkujte a zkuste hybnost třmenu. Měl by chodit lehce.

Našlapejte pedál, aby se vymezila vůle obložení. Protočte kotouč, zda nedře. Po opravě obou kol zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a uzavřete vyrovnávací nádobku.

Po montáži kol následuje zkušební jízda. Při prvním brzdění dojde k odstranění krycího nátěru z třecích ploch. Posléze je potřeba nechat si vše sednout. Kotouče musíte pomalu zbavit svého vnitřního napětí a segmenty zbytků pojidel.

Časová náročnost výměny kotoučů a obložení s očistou a promazáním byla i se zvednutím vozu, sundáním a montáží kol celkem asi 1 hodina pianko tempa.Záběh nových kotoučů a destiček

Aby byla šedá litina kotoučů tvarově zcela stabilní, musely by kotouče po odlití projít žíhaním ke snížení vnitřního napětí a po něm normalizačním žíhaním pro obnovení vlastností šedé litiny před prvním žíháním (Michálek 2016). A to není vůbec levný proces. Je docela možné, že prvovýrobní kotouče nějakým žíhaním procházejí, ale aftermarket si vzhledem k nákupním cenám velkých distributorů dílů určitě nebude odčerpávat zisk. Proto je potřeba kotouče i destičky správně zajet.

Postup zde uvedený se týká běžných cestovních vozidel s litinovými kotouči a naprosto ganzobyčejnými bezazbestovými třecími segmenty (NAO), a je použitelný na celé spektrum kombinací NAO destiček a litinových kotoučů rozličných výrobců.

První fází je sednutí si destiček s kotouči. Po montáži nemají styk celou plochou, a místa styků by se mohla přehřívat, což je špatně pro celkovou hodnotu pozdějšího požadovaného brzdného výkonu. V této fázi je potřeba brzdit jen velmi málo a více s citem. Kilometricky délku vyjádřit neumím, tak uvedu údaj 200 km z letáku ATE.

Druhou fází je vypálení pojiva a zapečení materiálu desek. Jde o jedno jediné brzdění s vyšší intenzitou a ne úplně do nuly. Je potřeba dát pozor a materiál desek nepřehřát. Posléze je vhodné zastavit, ale ne s připláclýma deskama na kotouč, takže třeba ruční brzdou a nechat vše zcela zchladnout, aby deska nešpinila kotouč.

Třetí fází je 8 - 10 rychlých zpomalení o cca 60 km a ne do nuly. Mezi zpomaleními je potřeba brzdy nechat pár kilometrů ochlazovat. Po skončení nechat zcela zchladnout.

Ve všech třech fázích dochází k zahřívání a postupnému chladnutí kotoučů, takže postupně své vnitřní napětí ztrácejí. Každopádně doporučuji vyhnout se velkým kalužím u hodně zahřátých kotoučů, kdy může působením tryskající vody dojít k vytváření martenzitických skvrn (Bačovský 2014).Brzdná dráha zajetých kotoučů a destiček

Autokluby, dopravní sráči experti a některý tisk, slepičící jejich zaručené pravdy, uvádějí naprosto nesmyslné hodnoty brzdné dráhy, které nemívalo ani embéčko ze sedmdesátého roku s kolama Barum OR6 155 SR 14, jehož brzdy bez posilovače s licenčními dvoupístovými kotoučovkami Dunlop vpředu a bubny Škoda bez samostavů vzadu byly nádherně čitelné, a i v zimě krásně dávkovatelné. K testu mě inspirovaly tyto Dfensovy články.

http://dfens-cz.com/mythbusting-brzdna-draha-a-boty/
http://dfens-cz.com/mythbusting-zimni-gumy-a-brzdna-draha/

Pravda, zatím je zde uvedeno jen jedno jediné brzdění, a to z rychlosti 100 kilometrů za hodinu na tachometru, kterou na mnoha cestách vlivem represí připosraných řidičů ručička na tachometru ani neuvidí, protože tachometrických 60 - 70 km/h je přece bezpečnějších a ekologičtějších.

Konfigurace. Octavia kombi 1.6 BFQ s ABS MK60, tvrdé uložení podvozku, tlumiče HP Sporting, sériové pružiny, 4000 km staré přední kotouče a desky, 38000 km staré bubny a obložení, 1000 km staré zadní prasátka a celá kapalina, pneu Pirelli Cinturato P7 Blue DOT 93BK W920 2017 - UTQG 260, AA, A - 8,1 kg, vzorek P 3,5 mm, Z 3 mm, tlak P 2,1 atm, Z 2,5 atm, disky 1U0 601 025 L - STYLE, 6,5Jx16H2, ET42 (9,2 kg). Počasí bezvětrné, slunečné, zcela suché, úsek rovný bez zatáček s čistým asfaltem, jako pumpičkář zde vklidu šlapáním dosáhnu 40 km/h. Začátek brzdění vždy u jediného stromu, do dráhy započítána i prodleva brzd. Reakční doba a v ní ujetá dráha není brána v potaz, jelikož řidič v tomto případě ví, že na tom a tom místě bude brzdit. Rychlost 100 km/h tachometrických.

Brzdná dráha 100-0 na celé metry.
Ovčí brzdění (volant rovně, křečovitě plně zadepnutý pedál, strnulý odevzdaný pohled, ABS slyšitelně zaregulovalo 3x) - 25 m.
Brzdění hlavou (volant rovně, plně zadeptávaný pedál periodicky malinko uvolňovaný po vzoru soutěžáků, pohled soustředěný, bez zásahu ABS) - 23 m.

Časem možná přibude 30-0, 50-0, 70-0, 130-0, a bude-li pršet, tak i rozdíl mokré suché.Použité díly


- 1J0 407 255 N - ložisková hlava kola s držákem třmenu. levá, pro 1.6/74+75
- 1J0 407 256 N - ložisková hlava kola s držákem třmenu. pravá, pro 1.6/74+75
- 1J0 407 255 AG - ložisková hlava kola s držákem třmenu. levá, pro 1.9/74
- 1J0 407 256 AG - ložisková hlava kola s držákem třmenu. levá, pro 1.9/74

- 1J0 615 301 L - brzdový kotouč větraný, 256 x 22 mm, 14", pro 1.6/74+75, podvozek PR-1LQ, ATE 422151
- 1J0 615 301 E - brzdový kotouč větraný, 280 x 22 mm, 15", pro 1.9/74, podvozek PR-1LS
- 1J0 615 301 M - brzdový kotouč větraný, 280 x 22 mm, 15", pro 1.9/74, podvozek PR-1ZM, Geomet D

- 1K0 615 123 D - brzdový třmen FS-III, levý
- 1K0 615 124 D - brzdový třmen FS-III, pravý

- 1J0 698 151 J - sada brzdových destiček bez signalizace opotřebení 14" i 15", ATE 607117
- 1J0 698 151 E - sada brzdových destiček se signalizací opotřebení 14"
- 1J0 698 151 G - sada brzdových destiček se signalizací opotřebení 15"

- N 106 483 01 - šroub zápustný s hlavou torx T30, M6x16, součást ATE sady kotoučů
- 251 615 219 - kolík vodící, součást FTE opravné sady RKS8999002
- 4D0 698 647 - sada vodících pryžových pouzder, součást FTE opravné sady RKS8999002
- 8N0 698 471 - sada těsnění pro těleso třmenu brzdy (těsnění + manžeta)

- G 052 150 A2 - tuk mazací s lithiem ATE Bremszylinder-Paste, 180g
- G 000 650 - pasta mazací tuhá ATE Plastilube, 75ml

- 357 615 273 - odvzdušňovací šroub, M10x1
- 211 611 483 - prachovka odvzdušňovacího šroubu pryžováDoporučené odkazy


http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=28&t=12907 - návod k zajíždění brzd od Ing. Čepka z Motor Excelu
https://www.autohificlub.cz/forum/13-ostatni/1923627-zajizdeni-novych-prednich-brzd - zajímavá diskuze a dost informací od Tuner#2
https://www.oleje.cz/forum/nove-brzdove-kotouce-desky-zajizdeni-t4469.html - Modelář: otisk desky, aneb lokálně napečené pojivo na kotouči
http://www.mjauto.cz/zajizdeni-brzdovych-desticek-a-kotoucu - komerční návod
https://www.autokubis.cz/products/vibrace-brzd-nemoc-vsech-octavii-i-mame-lek/ - vyměňte bahnité uložení za plné tvrdé, viz. článek Silentbloky motoru a podvozku

https://web.tecalliance.net/ate/en/parts/7058423/detail#@brc/search:Search%2520by%2520any%2520number%2520422151;mandator:ate;query:422151;page:0/detail:24.0122-0151.1;articleId:7058423;mandator:ate - ATE 422151
https://web.tecalliance.net/ate/en/parts/6988352/detail#@brc/search:Search%2520by%2520any%2520number%2520607117;mandator:ate;query:607117;page:0/detail:13.0460-7117.2;articleId:6988352;mandator:ate - ATE 607117

Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Připravené nové díly. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Sada kotoučů s vnitřním chlazením ATE 422151. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Kotouče ATE 422151 včetně pojistných šroubů. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Větrací otvory přivádí studený vzduch z prostoru náboje pro systém radiální ventilace mezi brzdnýma plochama. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Větrací otvory přivádí studený vzduch z prostoru náboje pro systém radiální ventilace mezi brzdnýma plochama. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Radiální ventilátor mezi brzdnýma plochama. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. ATE 422151 s průměrem 256 mm. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. ATE 422151 s tloušťkou 22,1 mm. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. ATE 422151. Značení s uvedenou minimální tloušťkou. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. ATE 422151. Číslo schválení v německé zkušebně. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. ATE 422151. Pojistný šroub pro torx T30. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Sada třecích segmentů ATE 607117. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. ATE 607117 štítek. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. ATE 607117. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Zalepený kontakt čidla minimální tloušťky. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Síla nosné desky 5,5 mm. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Síla osinku 14 mm. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. FTE RKS8999002 opravná sada vodících kolíků. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. FTE RKS8999002 opravná sada vodících kolíků. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. FTE RKS8999002 opravná sada vodících kolíků. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Tvrdost materiálu kolíku je 10,9. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Montáž kolíku vnitřním šestihranem 7 mm. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Stav brzd před výměnou. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Značná koroze kotoučů. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Píst je již hodně vytlačený a kolíky hodně obnažené. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Zátka pryžového vodícího pouzdra kolíku. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Povolování kolíku. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Vytlačování kolíku z vodícího pouzdra. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Zatlačování pístu u destiček již dále nepoužívaných. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Píst zatlačený nadoraz. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Třmen zavěšený na háku. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. V ložiskové hlavě integrovaný držák třmenu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Povolování pojistného šroubu kotouče. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Obnažený náboj kola, v pozadí impulzní kolo snímače ABS. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Detail impulzního kola snímače ABS. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Čidlo ABS (bohužel rozmazané). Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Demontované komponenty po více než 72000 km. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Tato strana kotouče má pryč skoro 2 mm materiálu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Na této straně kotouče chybí přes 1 mm materiálu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Čištění držáku třmene hrubým pilníkem. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Čištění držáku třmene jemným pilníkem. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Držák třmene po vyčištění drátěným kartáčem. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Očista náboje. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Protažení závitů v integrovaném držáku třmenu pomocí starého vodícího kolíku a sirníku molybdeničitého. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Srovnání vnějších brzdných ploch. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Srovnání vnitřních brzdných ploch. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Srovnání okrajů kotoučů. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Nanesení správného maziva na náboj. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Souvislá vrstva maziva kryje také přechod plochy náboje do středícího kroužku kotouče. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Usazený a zajištěný nový kotouč. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Pojistný šroub s hlavou torx T30. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Kotouč nesmí nikde házet. U čistého náboje stačí jen orientační kontrola. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Ochranná barva pokrývá celý kotouč. Na brzdné ploše sleze po pár zabržděních. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Vodící pouzdra kolíků nebylo nutno měnit. Nová od FTE (bohužel francouzské Valeo) rozhodně nevypadaly stejně kvalitně jako původní ATE z roku 2002. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Vodící pouzdra kolíků nebylo nutno měnit. Nová od FTE (bohužel francouzské Valeo) rozhodně nevypadaly stejně kvalitně jako původní ATE z roku 2002. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Vodící pouzdra kolíků nebylo nutno měnit. Nová od FTE (bohužel francouzské Valeo) rozhodně nevypadaly stejně kvalitně jako původní ATE z roku 2002. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Pracovní poloha obložení Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Mezera od okraje kotouče je v pořádku. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Vzadu dosahuje až ke sražení okraje vnější brzdící plochy. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Zde patři deska s označením Kolbenseite / Pistonside. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Montážní poloha třecích segmentů ve třmenu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Montážní poloha třecích segmentů ve třmenu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Mazání ploch vodících trnů držáku třmenu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Mazání vodích ploch nosných desek třecího obložení. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Mazání plochy pro aretační výstupek na spodním trnu držáku třmenu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Aretační výstupek třmenu v zamontovaném stavu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Mazání vodících třmenů správným mazivem. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Uvidíme, kolik tato sestava vydrží kilometrů. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Jen minimálně vyjetý píst. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Téměř zcela schované vodící kolíky. Vnější destička před prvním prošlapáním pedálu ještě úplně nesedí. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Vnitřní segment s hlídáním minimální tloušťky na levém předním kole. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Vnitřní segment s hlídáním minimální tloušťky na levém předním kole. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Ve třmenu zaaretovaný vnější třecí segment. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Staré segmenty se zcela otlačenou antivibrační fólií. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Neutěšený stav osinku starých segmentů. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Staré segmenty se začínají drolit a praskat. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Staré segmenty se začínají drolit. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Osinek starých segmentů se začíná odlepovat kvůli korozi nosné desky. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Destrukční snímač minimální tloušťky osinku. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Destrukční snímač minimální tloušťky osinku. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Zcela zničená antivibrační fólie. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Uhlíkový otisk okrajů třecího materiálu vznikne po zastavení se sešlápnutým pedálem, kdy teplo z kotouče přechází do destičky. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Vylomení okrajů třecího materiálu se připouští do 10 % třecí plochy destičky. Nebýt počínajícího oddělování materiálu od podkladu z důvodu koroze, mohla by destička ještě chvíli sloužit. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Pohledová strana starých kotoučů ještě ujde. Ne však celková síla kotouče. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Rubová strana je na tom mnohem hůře kvůli zvlněným krajům, poškozeným od lokálně přehřátých destiček. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Martenzitické skvrny v brzdné ploše způsobovaly vibrace při brzdění. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Martenzitické skvrny a vyhřáté okraje brzdné plochy. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Důlky v ploše jsou od koroze vlivem malého využití vozu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Textar tyto podivné korozní fleky ve svém biletinu pojmenoval jako následek dlouhé odstávky vozu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Textar tyto podivné korozní fleky ve svém biletinu pojmenoval jako následek dlouhé odstávky vozu. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Provozní pootočení kotouče na náboji. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Provozní pootočení kotouče na náboji. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Provozní pootočení kotouče na náboji. Škoda Octavia 1.6 BFQ - Přední brzda ATE FS-III - výměna kotoučů a destiček. Správně zajetý kotouč má funkční celou brzdnou plochu.