Škoda Octavia


Servořízení ZF - výměna oleje
UPOZORNĚNÍ


Žádné části webu nejsou návody! Všechno zde uvedené je pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav. Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem! Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků, nyní už být nemusí.

V souladu s legislativou České republiky web neshromažďuje žádné osobní údaje a nevyužívá cookies.
Z důvodu širokých pneumatik, vyšší hmotnosti vozu (cca 1800 - 1950 kg), a tím zatížení přední nápravy (pohotovostní cca 725 kg, celková cca 850 - 900 kg), by u řízení bez posilovače byla při parkování nutná vyšší ovládací síla. Určitě ne tak veliká, jako u dlouhé Avie 30 bez posilovače, nicméně dnešní zhýčkaná generace ovladačů vozidel by se určitě dřív zlomila vejpůl, než by byla schopna kolama otočit do požadovaného směru. Výrobce vyšel této skupině uživatelů vstříc a pro snížení ovládací síly na volantu použil strojní hřebenové řízení ZF s progresivním posilovačem, tzv. servo. Výrobcem byl ZF Friedrichshafen.Skládá se z monoblokové skříně řízení, čerpadla servořízení, tlakového a vratného vedení a vyrovnávací nádržky. DP uvádí 3,04 otáček volantu mezi krajními polohami, a pro volant 37 cm celkový převod řízení 15,60.

Skříň řízení ZF je monoblok, tzn. krom hřebenové převodky řízení obsahuje pracovní válec i rozdělovač tlakového oleje.

Klasický mechanický hřebenový převod je bez vůle (pružina přes kluzák přitlačuje pastorek k ozubené tyči, její předpětí je nastavitelné), takže při případném výpadku systému řídíte naprosto bezpečně. Např. francouzské strojní řízení DIRAVI ze 70. let, montované na staré dobré avantgardní Citroeny, mělo při výpadku tlaku vůli až tři čtvrtiny otáčky.

Pracovní válec představuje dvojčinný hydraulický motor. Válec vytváří vnitřní strana obalu řízení, ozubená hřebenová tyč je pístnicí, nesoucí uprostřed akčního prostoru úzký, těsný píst. Pokud točíte doleva, zaplňuje se tlakovým olejem pravá část motoru a levá je odčerpávaná. Při opačném pohybu vše probíhá obráceně.

Rozdělovač tlakového oleje obsahuje množství kanálků, otevíraných a zavíraných pružnou deformací torzního prvku. Prvek ovládá řidič otáčením volantové tyče. Při větší ovládací síle na volantu (parkování, vracečky, trhání volantem) proběhne větší deformace prvku, čímž se otevře více kanálků a do válce proudí více oleje. Naopak při plynulém točení volantem nebo rychlé jízdě s minimálními korekcemi směru postačí třeba jen kanálek a minimální množství oleje. Při přímé jízdě je válec bez tlaku. Řízení není přeposilované, a jakžtakž dává řidiči určitou zpětnou vazbu.

Křídlové čerpadlo servořízení (1J0 422 154 B, ETKA 145-21) s řemenicí 038 145 255 A je u AEH, AKL, AVU, BFQ umístěno dole pod alternátorem a kompresorem klimatizace. V oválné dutině obíhá držák axiálně odpružených těsnících lišt. Součástí čerpadla je obtokový ventil, zajišťující maximální tlak 9,0 MPa.

Na výstupu z čerpadla, v místě připojení hadice dutým šroubem 1J0 422 269 C se závitem M16x1,5 přes oboustranné těsnění hliníkovými kroužky 16x22, je zašroubován tlakový spínač F88 1J0 919 081 se závitem M10x1, těsněný hliníkovým kroužkem N 013 811 5 10x13,5.

Odtud přes vlnovec, snižující nesoucí se mechanicko - hydraulický hluk čerpadla, vede natlakovaný olej do rozdělovače ve skříni řízení a dále do válce. Z válce proudí přes rozdělovač nízkotlakým vratným potrubím do průtokové vyrovnávací nádržky 1J0 422 371 C, z níž teče do nízkotlakého sacího potrubí, končícího na sacím nátrubku čerpadla (ETKA 422-45).Systém naplňuje 0,7 až 0,9 litru hydraulického oleje. Podle výrobce je náplň celoživotní, a mění se pouze při opravě kterékoliv části servořízení. Čerpadlo servořízení vydává při produkování tlaku různé zvuky, které se šíří systémem, a mění podle zatížení. Nejvíce slyšitelné vrčení vzniká v krajních polohách řízení (nejvyšší zátěž těsnících lišt rotoru čerpadla z důvodu značného protitlaku na výstupu z něj), menší hluk je rozeznatelný při každém prudším otočení volantu. Řídící jednotku motoru informuje o stavu v posilovači řízení tlakový spínač F88, spínající při 4,0 MPa, vypínající s hysterezí při 2,8 MPa, kdy jednotka upraví volnoběh tak, aby nekolísal.

Jakmile v řízení vznikají různé dočasné brumy, odlišné od standardních zvuků, není na škodu provést preventivní výměnu hydraulického oleje. Do února 2006 byl dodáván olej specifikace G 002 000 / TL 52 146.00 (žlutozelený Pentosin CHF 11S), od března 2006 jej plně nahrazuje G 004 000 / TL 52 146.01 (zelený Pentosin CHF 202). O mísitelnosti sice není nikde zmínka, nicméně G 004 je přímá náhrada G 002, základový olej je u obou syntetický, tak by snad neměl být problém. Doporučuji použít výhradně originální VW olej, případně nepadělaný Pentosin, jen zde je jistota kompatibility a dlouhé výdrže bez narušení systému.

Výměna oleje je poměrně jednoduchá, časovou náročnost prodlužuje nutnost zvednutí obou předních kol současně. Posléze se systém rozpojí ve vysokotlaké i nízkotlaké části. V jednom návodu na internetu doporučují rozpojení provést demontáží obou potrubí přímo na řízení. Po zamyšlení se nad systémem různých sifonů jsem toto zavrhl, neboť velká část potrubí včetně čerpadla by zůstávala naplněná původním olejem. Systém jsem odpojil na čerpadle. Pro vypuštění se využívá čerpací účinek válce ve skříni řízení. Tento by měl spolehlivě vytlačit veškerou kapalinu z řízení i obou potrubí.

Postup. Zvedněte obě přední kola vozu do vzduchu. Odstraňte kovový nebo plastový spodní kryt motoru. Povolte víčko vyrovnávací nádobky servořízení. Odpojte konektor z čidla F88. Pod čerpadlo podsuňte výpustnou nádobu a stáhněte sací hadici z nátrubku na čerpadle. Po vytečení veškeré kapaliny povolte za pomoci klíče 22 dutý šroub pod čidlem F88, držící výstupní hadici na čerpadle. Vyšroubujte jej i s čidlem ven a nechejte vytéct veškerý obsah hadice do nádoby. Pozor na ztrátu těsnících kroužků přiruby hadice. 10x otáčejte volantem od rejdu k rejdu na maximum. Sací hadici je poté vždy nutno rukou narovnat, aby se plně vyprázdnila. Po krátké pauze točení opakujte, dokud z hadic nepřestane vytékat olej. U mě to bylo asi 5 nebo 6 sad po deseti točeních, přerušených narovnáváním sací hadice k čerpadlu. Pro vypuštění čerpadla jsem krátce zatočil spouštěčem. Samozřejmě bez hadru okolo výstupního otvoru, čímž pak bylo nutno vyčistit nejbližší okolí od stékajícího oleje (odhadem 0,1 litru). Vhodné je slít olej z nádoby do nějaké odměrky, aby jste měli jistotu, že všechno vyteklo ven. Naměřil jsem 0,7 litru, což s jedním deci z čerpadla dělá přesně střední hodnotu v rozsahu naplnění systému. Původní obsah oleje nebyl do té doby přesně znám, na měrce ve studeném stavu ukazoval MIN.

Posléze se znovu připojí hadice. Na dutý šroub by se dle DP měly dát nové těsnící kroužky. Jelikož jsem je neměl, použil jsem původní a dotáhl to tak, aby těsnily.

Napouštění systému je taky docela jednoduché. Do nádržky jsem nalil nejdříve 0,5 litru nového hydraulického oleje. Zatočil jsem několikrát volantem. Olej klesl do prostoru pod kulatými otvory přepážky nádržky. Dolil jsem další 0,1 litru a opět zatočil koly. Dle DP (Podvozek str. 595) jsem na pět vteřin spustit motor a točil koly. Po zhasnutí motoru olej v nádržce krásně pěnil, což znamená, že probíhá odvzdušňování. V této fázi počkejte, až bubliny zmizí a zkontrolujte hladinu měrkou. Je to z důvodu kontroly, zda náhodou v systému nezůstalo ještě něco z původního oleje. Dolil jsem 0,1 litru oleje, nastartoval motor, zatočil, a nechal systém vychladnout. V natlakovaném i studeném stavu zkontrolujte, zda žádný z rozdělaných spojů nemokvá.V době čekání jsem oddělal plast podběhu a nestačil se divit. V každé drenážní dutině bylo nejméně 2 kg bahna, viz. fotogalerie dole. Zřejmě konstrukční vada jinak zdařilého vozu, kdy nepořádek namá kam odtékat. Jeden z jeho dizajnérů dnes prý dělá pro hjondé nějaké vize 21. století. Třeba je tento nedostatek jeho dílo :-) Ve fotogalerii článku http://jmjm.cz/clanky-skoda-octavia-sterace-predniho-skla-renovace-tahla-mechanismu-stiratek.php je ke shlédnutí zaneřádění prostoru stěračů, odkud poté listí a větvičky padají do drenážních dutin, které vlivem minimálního odtokového otvoru ucpávají.DP na straně 592 - 593 informuje o kontrole hladiny oleje v servořízení. Chladný olej má být ± 2 mm okolo značky MIN. Zahřátý olej má mít hladinu mezi MIN a MAX. Při překročení MAX olej odsajte.

Posléze ujeďte cca 20 - 30 km, kdy se systém dokonale doodvzdušní. Zkontrolujte hladinu v teplém i studeném stavu. Toť vše.

Jakmile bylo jasné, že to nikde neteče, byl aplikován také Bishop PSP. Uvidíme, co přinese.

Časová náročnost výměny: 2 hodiny.

Kontrola spínače tlaku posilovače servořízení F88 a projev jeho vady, viz. článek o Simosu 3.3 A.ETKA 145-21, 422-45, 919-40
https://forum.skodahome.cz/topic/115265-servo-hydraulick%C3%A1-kapalina-dolit%C3%AD-a-v%C3%BDm%C4%9Bna/
https://audiklub.cz/forum/tema/272145-g002-000-g004-000-a-g004-000-m2-servo-kapalina-naposled-a-spravne
http://www.pentosin.net/f_hydraulicfluid.asp

Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Zvednutí obou předních kol najednou. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Skříň řízení. Nahoře rozdělovač tlakového oleje s torzním prvkem, dole hřebenový převod. Pracovní válec je schovaný za stabilizátorem a převodovkou. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Přípoje tlakových hadic na rozdělovač tlakového oleje ve skříni řízení. Vše je zaolejováno od tekoucího gufera poloosy. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Upevnění čerpadla servořízení. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Upevnění čerpadla servořízení. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Čerpadlo servořízení. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Trasa řemene od čerpadla k řemenici klikové hřídele. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Řemenice čerpadla a její upevnění. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Tlakové čidlo F88, výtlačná hadice, dole sací hadice. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Otevírání nádržky s pomocí klíče zapalování. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Pružná svorka sací hadice. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Odpojení sací hadice. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. V textu popisované narovnání sací hadice. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Odpojení vodiče z čidla F88. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Povolování dutého šroubu na výtlačné hadici. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Odpojení výtlačné hadice. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Čerpadlo bez hadic. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Příruba výtlačné hadice. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Příruba výtlačné hadice. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Průtokový šroub s těsněními. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Malý otvor vede k akčnímu členu čidla F88. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Točení koly do plného rejdu levého. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Točení koly do plného rejdu pravého. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Vypouštěný tryskající olej hezky pěnil. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Montážní poloha sací hadice. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Vypuštěný olej po slití, viz. text. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Specifikace nového hydraulického oleje. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Odvzdušňování systému po pěti vteřinách nastartování. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Hladina zahřátého systému musí být mezi MIN a MAX. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Uzavření víčka momentem 2 Nm. Na fotce je překročen, značka na víčku má být proti značce na nádobce. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Pravý podběh u prahu. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Levý podběh u prahu. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Po seškrabání následovalo umytí čistou vodou. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Dutina bez bahna. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Dutina bez bahna. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Dutina po ošetření blokátorem rzi Hostagrund U2161 a základem Synorex S2003. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Dutina po ošetření blokátorem rzi Hostagrund U2161 a základem Synorex S2003. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Dutina po ošetření blokátorem rzi Hostagrund U2161 a základem Synorex S2003. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Dutina po ošetření blokátorem rzi Hostagrund U2161 a základem Synorex S2003. Škoda Octavia - Servořízení ZF - výměna oleje. Nejhorší je případ, kdy se celý prostor uzavře zástěrkou, za kterou čelo prahu rezne až vyrezne. Majitel autem moc nejezdil, dutiny nikdy nečistil, a tak měl stromek ideální podmínky pro svůj růst.