Škoda Octavia


Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátekAutoři webu nesouhlasí s nenávistnou politikou Fialovy kolaborantské vlády vůči našemu nejbližšímu sousedu - Slovensku.
Svět se dělí na ty, kteří nesnáší vůni benzínu a na ty, kteří ho milují. Jsme z těch druhých (https://skomplikowane.pl).
UPOZORNĚNÍ
Žádné části webu nejsou návody! Všechno zde uvedené je pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav. Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem! Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků, nyní už být nemusí.
V souladu s legislativou České republiky web neshromažďuje žádné osobní údaje a nevyužívá cookies.


Prvovýrobní stěrače byly překvapivě od českého, tradičního, a tím velmi kvalitního, výrobce PAL Kbely. Jedná se o komplet PAL PA5, skládající se z táhla (mechanismu) stírátek, číslo dílu PAL 443 122 307 019 (VAG 1U1 955 023 E) a motorku PAL 443 122 302 017 (VAG 1J1 955 113 C).

Raménka stěračů vyrábí SWF - Spezialwerkzeugfabrik GmbH Bietigheim-Bissingen (1972 - 1999 součást ITT, od 1999 Valeo). U řidiče je to 1J1 955 409, u spolujezdce 1J1 955 410 A. Držáky jsou tlakový odlitek z hliníkové slitiny Al Si 12 Cu 1 (Fe) dle normy DIN 231. Ramena jsou z ocelových komponent. Díly spojuje kloub, a pružina tahá ramena směrem ke sklu.

Stírací lišty klasické konstrukce i bezrámové jsou také od SWF, ale značeny mohou být i jako Valeo. Řidič klasika 3A1 955 425 s přítlačnou ploškou (nutnost ve vyšších rychlostech), spolujezdec 6N0 955 425 A do oblouku, bezrámová sada SWF 1U1 998 003 (např. SWF VisioFlex 119728). Existuje mnoho dalších výrobců lišt, kvalita a životnost je však různá. Stále se také dají koupit náhradní gumičky na metráž, nebo v páru určitých délek.

Porovnáme-li stěrače PAL se stěrači starších škodovek, např. 722, 717, 742, 743, 781 a 791, uvidíme zde určitý vývoj v oblasti ochrany hřídelek otočných čepů ramének stěračů. Oproti starším typům jsou čepy u VW táhel oboustranně těsněny pryžovými kroužky. Proč tedy dochází k vyreznutí a zatuhávání čepů? Protože při kompletaci vozidel na lince nebyly montovány pryžové tvarové podložky a do čepů začalo za čas zatékat. Ať už je to na pokyn vedení VW vytvořené kurvítko, nebo svévolné tolerované zjednodušení si vlastní práce, rozhodně to časem způsobí zhoršení funkce stěračů.

Ztráta funkce táhel stěračů (ve starší mluvě stíračů) přichází postupně. Nejdříve se stírací lišty zpomalí, posléze vlivem odporu v mechanismu nedojedou po vypnutí až dolů do základní polohy. Pokud se i přes tyto příznaky dále používají bez opravy, zaroste čep raménka stíracích lišt natolik, že motorek již nemá sílu s lištami pohnout.Oprava tkví ve vyčištění a promázání čepů ramének v táhle stírátek. Na rozdíl od táhel pro starší typy škodovek zde není dost dobře možné alespoň provizorně čepy prostříkat uvolňovačem (sirník molybdeničitý) a poté Konkorem, GT85 nebo wédéčkem, jelikož je hřídelka oboustranně těsněná. Celý mechanismus proto musí ven z vozu.

Nachystejte si TORX T30, očkový klíč nebo ořech 13, nestékavé mazivo (např. Mogul LV 2-3), nožík, široký plochý šroubovák, tenký plochý šroubovák, trochu benzínu se štětcem a nějaký hadr.

Otevřete víko motoru, nožíkem vypáčte krytky matic ramének stíračů a matice povolte.

Zavřete víko motoru a obě raménka uvolněte z čepů. Dělám to tak, že je zcela odklopím od skla a relativně mírnou silou přes zlom střídavě zapáčím směrem k ose hřídelky čepu a okolo ní. Nikdy se stěrači netočím násilím z důvodu poškození drážkování v ploše otvoru pro čep v upevňovacím dílu raménka, odlitém z měkké slitiny. Potom odšroubujte matice a obě raménka sejměte. Tímto postupem jsem zatím vždy u všech aut raménka stěračů spolehlivě sundal i bez stahováku.

Otevřete víko motoru. Sejměte těsnící profil přepážky motorového prostoru. Vypáčte plastový kryt prostoru před čelním sklem u spolujezdce, a posléze u řidiče. Odjistěte víko kanálu motorové elektroinstalace a odsuňte stranou svazek vodičů, obalený molitanem, který zavazí při manipulaci s táhly. Vyšroubujte tři torxy, držící mechanismus v karosérii. Mechanismus nadzvedněte a odpojte konektor elektriky motorku. Kompletní mechanismus vyjměte ven systémem ježka v kleci.

Pokud prostor mezi motorem a kabinou pravidelně nečistíte, vybafne na vás nehorázný mrdník pavučin, listí, bahna a jiných kompostovatelných prvků. Prostor vždy co nejvíce rukou vyberu a vymyju vodou, poté na straně vstupu do topení sundám rám prachového filtru, jelikož se mezi něj a karosérii nejde pořádně dostat, a jeho okolí vyčistím opatrně tak, aby co nejméně kompostu a vody napadalo do větráku topení. Po montáži filtru topení celý prostor propláchnu netlakovou vodou tak, abych nelil na konektory řídící jednotky a jednotku samotnou. Propláchnu také obě kapsy v předních podbězích, kam ústí odtokové otvory prostoru stěračů. Mezitím, co vše schne, provedu opravu táhel.

Velkým plochým šroubovákem vypáčte obě táhla ze všech čtyř čepů táhel. Hřídelky čepů ramének stírátek jsou zajištěny pojistnými kroužky. Odjistěte je nožíkem a odstraňte. Sejměte kovovou podložku a pod ní pryžový těsnící kroužek. Pokud není čep zarezlý, jde vyjmout rukou. V opačném případě je nepohodlný způsob s vytočením pomocí kleští a pohodlný s pomocí svěráku.Po vytažení pozor, nezaměňte čepy mezi sebou. Existuje více čepů, lišících se roztečí páky pro táhlo. V případě oktávky jsou to PAL PA5 1J1 955 215 B s roztečí 66,5 mm (80,6°) u řidiče a PAL PA5 1J1 955 216 A s roztečí 62,3 mm (87,3°) u spolujezdce. Např. pro Golf IV je PAL PA5 1U1 955 215 A s roztečí 64,8 mm (83,1°) u řidiče a PAL PA5 1J1 955 216 A s roztečí 62,3 mm (87,3°) u spolujezdce, nebo Golf III je ještě německý Bosch 1H1 955 603 s motorem 1H1 955 113 B, pákou Bosch 1H1 955 215 s roztečí 67,5 mm (79,1°) u řidiče a Bosch 1H1 955 216 s roztečí 60,6 mm (90,4°) u spolujezdce.

Čím je rozteč páky delší, tím kratší chod stěrač má. Klika 535 955 121 A na motoru má rozteč 43 mm (také G III i G IV). Uvedené úhly se vztahují k prostému otočení čepů ramének. Lišty díky různým zahnutím ramének a poloze lišt nad osou čepů setřou mnohem větší výseč skla.V tělesech kluzného uložení hřídelek jsou zalisována dvě bronzová pouzdra, nezabírající celou výšku tělesa. Mezi pouzdry se zachytává již ne moc funkční mazivo a u přidřených hřídelek také otěr z koroze. Obě ložiska je nutno co nejlépe vyčistit. Vyškrábejte mezipouzdrový prostor tenkým plochým šroubovákem a vytřete hadrem. Oškrábejte také osazení pryžových těsnících kroužků na obou hrdlech ložiska. Celé těleso ponořte do benzínové lázně a vyštěrkejte. Pokud již uvnitř nejsou žádné nečistoty, vytřete prostor pořádně hadrem a nechejte zbytky benzínu vytěkat.

Mezitím z hřídelek sejměte spodní pryžový kroužek, kovovou podložku a kovovou pružnou podložku. Nerezavou hřídelku očistěte v benzínu. U rezavé odstraňte korozi až na zdravý materiál, ale tak, aby nebyl poškrábán neporušený povrch hřídelky, načež ji také opláchněte v benzínu.

Plochým šroubovákem naneste dovnitř ložisek nestékavé mazivo tak, aby byl vyplněn celý mezipouzdrový prostor, a hřídelka byla celou svou plochou ve stálém kontaktu s mazivem. Vzhledem k rychlosti otáčení ložiska nehrozí vznik přetlaku.

Namažte povrch hřídek, nasuňte promazanou spodní pružnou podložku, promazanou kovovou podložku a těsnící kroužek, a vložte je do ložisek tak, abyste zatlačili pryž do svého osazení. Setřete přebytečné mazivo, nasuňte horní těsnící kroužek, zatlačte jej do osazení, nasuňte horní kovovou podložku a hřídelku zajistěte pojistným kroužkem. Vyzkoušejte hybnost, vše musí jít lehounce na fouknutí.

Namažte čepy spojovacích táhel a tato nacvakněte. Osvědčil se mi velký plochý šroubovák a mírný poklep kladivem po obou stranách čepu. Pozor na deformaci táhel, pokud nastane, vše po nacvaknutí vyrovnejte kleštěma. Protočte motorek rukou tlakem na rameno kliky, zda táhla někde nekolidují. Pokud ne, namontujte je do vozu. Tři upevňovací torxy do karosérie mají moment 8 Nm.

Před zakrytováním zkontrolujte funkčnost zapnutím stěračů, čímž uvedete motorek do koncové polohy, kdy rameno kliky motorku směřuje ke spolujezdci a je v zákrytu obou táhel. Na hřídelky nasuňte pryžové tvarové podložky a zaaretujte je zobáčky za bok upevňovací konzoly. Poté lehce nasuňte plastové krytky tak, aby zůstaly někde u konců závitů hřídelek. Jako rotující díl nesmí být v doteku se stojícími pryžovými krytkami. Jejich správná poloha se vymezí po dotažení matic ramének.

Zakrytujte prostor a namontujte obě raménka. Dle DP 92-3 má být utahovací moment 20 Nm. Pravý konec stírací lišty řidiče (při pohledu zevnitř vozu) má být 25 mm od ukončovací lišty čelního skla, přístupné po odklopení pryžového těsnění plastových krytů prostoru stěračů. U spolujezdce je vzdálenost 40 mm. Stírací lišty by měly v této poloze tvořit navazující rovinu, u spolujezdce se křivící směrem vzhůru.

Postříkejte sklo a vyzkoušejte dráhu stěračů na obě rychlosti. Při rychlém pohybu by řidičova lišta měla u střechy končit asi tak 3 - 5 cm před okapničkou skla. V žádném případě by neměla jít do nebo přes okapničku.

Zkontrolujte sklon stíracích lišt. Gumičky by měly být kolmo ke sklu, aby se na obě strany mohly dobře sklápět, neroztíraly vodu v koncových polohách a při pohybu „nezasekávaly“. Je-li vše v pořádku, nacvakněte plastové krytky matic ramének a je hotovo.Notoricky známá konstrukce ramének stěračů a stíracích lišt není potřeba blíže popisovat. Stěžejní je, aby nebyla vytahaná pružina a orezlý plech raménka okolo kolíku v hliníkové upevňovací konzole, jelikož se poté snižuje přítlak ke sklu. Z toho důvodu není ani moc vhodné dlouhodobé odklopení stěračů v zimním období. Klasická stírací lišta u řidiče by měla obsahovat spojlerek z důvodu dostatečného přítlaku a neodskakování ve vyšších rychlostech. Lišta u spolujezdce by měla být mírně zahnutá, aby mohla být co nejníž a v klidové poloze nešla až do spodní gumy. Gumičky lišt by měly být nepoškozené a kolmo ke sklu. Jsou-li raménka po letech ohnutá, může docházet k zasekávání a odskakování gumiček při cestě zpět.

Existují sice přípravky na nastavení úhlu, ale při troše filipa to jde i bez nich. Zahnutý konec raménka vezmu přes hadr do sikovek, přes druhý hadr chytím sikovkami konec raménka u plechu a vytočím zahnutou část do vrtule tak, aby svou delší plochou zcela doléhala na sklo. Nasadím lištu a měla by stírat zcela čistě.

Jako velký konstrukční nedostatek platformy PQ34 vnímám velkou nesetřenou plochu v zorném poli řidiče. Spolu s předimenzovaným A sloupkem vzniká dost velké mrtvé místo, kde se při určité nešťastné konstelaci úhlů schová i oktávka kombi.Většina usnadňujících funkcí jsou vyložené nesmysly. Například automatické spuštění stěračů na pět cyklů po ostříknutí skla, takzvaná funkce wischwasch. Než se voda dostane na sklo a aspoň trochu namočí nečistoty, gumičky již dřou jeho plochu. Řešení je snadné a spočívá v přeškrábnutí jedné vodivé cesty uvnitř relé stěračů. Popis se zabývá pouze černou krabičkou 377. Hnědá krabička s ostřikovači světel 389, nebo šedivá 192 se senzorem deště sice tento kontakt má také, nikdo ji však nekuchal, takže hledat musíte sami.

Relé stěračů 4B0 955 531 A (Siemens 5WK10430A) zajišťuje přes dvě relátka výkonové spínaní obou rychlostí motorku stěračů (St1, St2). Páčka stěračů je tedy pouze volící s nízkým proudovým zatížením. Napájení je přes spínané + (15 a zároveň napájení pro doběhový kontakt 53a) a kostru (31). Práci relátek na základě vnějších povelů řídí mikrokontrolér A2C11837. Vnější povely jsou: doběh motorku do klidové polohy (31b), pomalá rychlost (53), rychlá rychlost (53b), cyklovač stěračů (I), nastavení intervalu cyklování (Pot), signál rychlosti (V), wischwasch (53c).

Odstraňte kryt prostoru pod přístrojovou deskou nad pedály. Zde je panel s různými relátky. Vytažené relé, značené 377, stačí dookola vypáčit nožíkem a vytáhnout z krabičky. Nejlépe ostrým hodinářským šroubovákem přeškrábněte červeným kruhem naznačenou vodivou cestu od pinu 53c. Vše založte zpět do krabičky a je hotovo. Nyní už po ostříknutí skla stěrače nezapnou. Funkce je obnovitelná propájením přerušení.Stěrače předního skla (ETKA 955-00) se skládají z následujících dílů:
1J1 955 113 Cmotorek stěračů PAL PA5 se čtyřpólovou svorkovnicí 1J0 900 962 B pro protikus 1J0 973 724
N 903 053 043x šroub M6 x 10 mm se šestihrannou hlavou, upevňující motorek na mechanismu
535 955 121 Arameno kliky s čepem pro táhla pohonu
N 902 291 02matice M8 s nákružkem, upevňující rameno kliky na hřídeli motorku
1U1 955 023 E
1U1 955 603 C
táhlo stírátek PAL PA5 pro levé řízení, které obsahuje také oba čepy ramének stíracích list 1J1 955 215 B a 216 A
1J0 955 325 A 2x táhlo pohonu pro levé řízení, spojující kliku motorku s oběma pákama čepů ramének stíracích lišt
N 102 897 023x šroub zápustný M6 x 16 mm, upevňující táhlo ke karosérii
701 955 7543x průchodka pryžová 14 x 9,5 mm, kterými prochází šrouby upevnění táhla
701 955 7563x pouzdro, oddělující šrouby upevnění táhla od průchodky 754
1J0 955 2292x pryžová tvarová podložka, těsnící čep raménka a chránící upevňovací konzolu táhla před prachem a vodou
1J0 955 276 B2x plastová krytka, kryjící tvarovou podložku na čepu raménka před mechanickým poškozením (od MR 2001)
  
1U1 955 409raménko stírátka SWF řidič pro levé řízení
1J1 955 410 Araménko stírátka SWF spolujezdec pro levé řízení
N 900 744 042x matice šestihranná M8 samojistná, upevňující raménka stírátek na čepech
1J0 955 205 A2x plastová krytka matic ramének
3A1 955 425stírací lišta SWF řidič s přítlačnou ploškou, délka 530 mm, rovná
6N0 955 425 Astírací lišta SWF spolujezdec. délka 475 mm, oblouková
  
1J0 998 003sada stíracích lišt SWF / Valeo
1U1 998 003sada bezrámových stírátek SWF
SWF 119728sada bezrámových stírátek SWF VisioFlex (530 + 475 mm)
SWF 119853stírací lišta bezrámová SWF VisioNext řidič, délka 530 mm
SWF 119848stírací lišta bezrámová SWF VisioNext spolujezdec, délka 475 mm
Použité prameny:
ETKA 955-00
http://evren-yurtesen.blogspot.com/2018/12/vw-golf-mk4-wiper-basemechanism.html - porovnání sračky Topran s českou kvalitou PAL PA5
https://www.auto.cz/test-steracu-na-skodu-octavia-jizda-za-solnou-clonou-90811
http://www.czas.cz/?PageId=203&SubId=2
https://arealkbely.cz/historie/
https://de.wikipedia.org/wiki/SWF_(Automobilzulieferer)

Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Přístup ke stěračům po otevření kapoty. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Krytky matic jdou bez poškození vypáčit nožem. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Povolení matic ramének klíčem 13. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Matice ramének s krytkami. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Sundaná raménka. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Stažené těsnění motorového prostoru 1U1 823 723. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Sundaný kryt prostoru stěračů, alias panel pro rám čelního skla 1U0 819 403 C. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Sundaný kryt prostoru stěračů, alias panel pro rám čelního skla 1U1 819 416 E s krytkami 1U1 819 447 a 1U1 819 448. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Nepořádek v prostoru stěračů. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Nepořádek v prostoru stěračů. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Nepořádek v prostoru stěračů. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Mechanismus stěračů. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Uchycení mechanismu v držáku 1U1 955 634. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Mechanismus stěračů drží tři šrouby Torx T30. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Odpojení konektoru motorku. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Otevřený kabelový kanál s vytaženým zavazejícím vodičem. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Prostor stěračů po vybrání listí, bahna a před prolitím vodou. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Levý odtokový otvor prostoru stěračů. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Pravý odtokový otvor prostoru stěračů. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vytažený mechanismus stěračů PAL PA5, 443 122 307 019 (1U1 955 023 E). Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vytažený mechanismus stěračů PAL PA5, 443 122 307 019 (1U1 955 023 E). Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Motorek stěračů PAL PA5, 443 122 302 017 (1J1 955 113 C). Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Precizní krytí vedení motorku stěračů PAL PA5, 443 122 302 017 (1J1 955 113 C). Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Konektor motorku stěračů PAL PA5 1J0 900 962 B. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Štítek mechanismu stěračů PAL PA5, 443 122 307 019 (1U1 955 023 E). Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Táhlo pohonu PAL PA5 pro levé řízení 1J0 955 325 A. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Táhlo pohonu PAL PA5 pro levé řízení 1J0 955 325 A. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vypáčení táhel z čepů. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Z čepu vypáčené táhlo. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vytahování zarezlého čepu raménka stírátek. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Proplachový benzín od rzi vyškrábaného čepu. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vytírání čepu po proplachu. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vytírání čepu po proplachu. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Materiál klece čepu. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vnitřek čepu před vytřením. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vyškrábané osazení pro gumový těsnící kroužek. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vnitřek čepu po očistě. Mezi mosaznými pouzdry je patrný prostor pro mazivo. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vnitřek čepu po očistě. Mezi mosaznými pouzdry je patrný prostor pro mazivo. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Rozborka mechanismu PAL PA5. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Osazení gumového těsnění. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Čepy ramének stírátek PAL PA5. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Od rzi očištěný čep raménka. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Rozklad čepu. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Rozklad čepu - pojistný kroužek, kovová podložka, gumové těsnění. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Rozklad čepu - gumové těsnění, kovová podložka, pružná kovová podložka. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Osvědčené nestékavé mazivo Mogul LV 2-3. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Nanášení maziva do vnitřku čepu. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Prostor čepu je téměř vyplněn mazivem. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Namazané čepy táhel na klice motorku. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Namazaný čep táhla na levé klice stěrače. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Namazaný čep táhla na pravé klice stěrače. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Namazané pouzdra čepů v táhlech. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Narážení táhel na čepy. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Složený renovovaný mechanismus. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Pryžové tvarové podložky 1J0 955 229 a plastové krytky čepů ramének stěračů 1J0 955 276 B. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Nasazená tvarová podložka 1J0 955 229. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Nasazená tvarová podložka 1J0 955 229. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Nasazená tvarová podložka 1J0 955 229. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Moc nízko nasazená plastová krytka 1J0 955 276 B by způsobovala likvidaci pryžové podložky pod ní. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vymytý prostor bez mechanismu stěračů. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Držák táhel stěračů pro levé řízení 1U1 955 634. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Zamontovaný mechanismus. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Pravý čep s plastovou krytkou moc nízko. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Levý čep s již nekolidující plastovou krytkou. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Páka 62,3 mm u spolujezdce. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Páka 66,5 mm u řidiče. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Řidičův stěrač. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Řidičova stírací lišta s přítlačnou ploškou 3A1 955 425. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Řidičovo raménko 1U1 955 409. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Uvolněná pružina řidičova stěrače. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Natažená pružina řidičova stěrače. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Spolujezdcův stěrač. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Spolujezdcova oblouková stírací lišta 6N0 955 425 A. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Spolujezdcovo raménko 1J1 955 410 A. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Uvolněná pružina spolujezdcova stěrače. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Kloub, kde to taky občas rezne. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vzdálenost řidičovy stírací lišty od plastového lemu skla je 25 mm. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vzdálenost řidičovy stírací lišty od plastového lemu skla je 25 mm. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vzdálenost spolujezdcovy stírací lišty od plastového lemu skla je 40 mm. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Vzdálenost spolujezdcovy stírací lišty od plastového lemu skla je 40 mm. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Valeo C5348 jsou šmejdské stírací lišty bez přítlačné plošky a zahnutí s velmi nízkou životností. Ve vyšších rychlostech se zvedají. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Sada originálních stíracích lišt 1J0 998 003 je sice mechanicky v pořádku, ovšem gumičky odpovídají francouzské kvalitě Valeo. Mají velmi nízkou životnost a během krátké doby se začne břit odtrhávat na krajích. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Sada originálních stíracích lišt 1J0 998 003 je sice mechanicky v pořádku, ovšem gumičky odpovídají francouzské kvalitě Valeo. Mají velmi nízkou životnost a během krátké doby se začne břit odtrhávat na krajích. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Sada originálních stíracích lišt 1J0 998 003 je sice mechanicky v pořádku, ovšem gumičky odpovídají francouzské kvalitě Valeo. Mají velmi nízkou životnost a během krátké doby se začne břit odtrhávat na krajích. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Montážní poloha klasických stírátek. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Montážní poloha klasických stírátek. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Montážní poloha klasických stírátek. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Demontáž z raménka. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Protažení lišty okolo zahnutí raménka. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Deformace gumičky v místě uchycení k liště způsobovala na skle jinak setřený pásek. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Deformace gumičky v místě uchycení k liště způsobovala na skle jinak setřený pásek. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Deformace gumičky v místě uchycení k liště způsobovala na skle jinak setřený pásek. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Demontovatelný spojler. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Demontovatelný spojler. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Spojler přes subtilnost upevnění drží dobře. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Spojler se pouze zasune do dutých čepů. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex 119728. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex 119728. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex 119728. Funkce spojlerku je prozatím neznámá. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex 119728. Funkce spojlerku je prozatím neznámá. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex 119728. Srovnání s klasikou. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex 119728. Srovnání s klasikou. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex 119728. Srovnání s klasikou. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex. Monstrózní velikost upevňovacího mechanismu vychází ze zahnutí raménka. SWF pro Caddy s rovnými raménky mají mechanismus mnohem menší. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex. Nasazená lišta. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex. Zajištěný mechanismus. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex. Návod na sejmutí krytu indikátoru opotření. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex. Indikátor opotřebení se při odhalení poškodil. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex. Zde se indikátor opotřebení nepoškodil. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex. Optimální montážní poloha. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex. Optimální montážní poloha. Nad už je mimo černou plochu, pod se spodek na druhé straně dotýká plastu. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Bezrámové stěrače SWF VisioFlex. Pravý nezahnutý se musí dát výš a způsobuje aerodynamický hluk ve vyšších rychlostech. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Nesetřená plocha v zorném úhlu řidiče je dosti velká. Připočte-li se k ní silný A sloupek, může se zde v určitém úhlu schovat i oktávka kombi. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Releový panel nad pedály. Zleva: relé houkačky, relé X kontaktu, zesilovač osvětlení, relé palivového čerpadla, relé stěračů 4B0 955 531 A (377). Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Relé stěračů 4B0 955 531 A, 377. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Relé stěračů 4B0 955 531 A, 377. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Relé stěračů 4B0 955 531 A, 377. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Relé stěračů 4B0 955 531 A, 377. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Relé stěračů 4B0 955 531 A, 377. Přípojka 53c pro funkci Wischwasch. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Relé stěračů 4B0 955 531 A, 377. Přípojka 53c pro funkci Wischwasch. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Relé stěračů 4B0 955 531 A, 377. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Relé stěračů 4B0 955 531 A, 377. Vyznačení přerušené cesty pro vypnutí hloupé funkce Wischwasch. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Relé stěračů 4B0 955 531 A, 377. Škoda Octavia - Stěrače předního skla - renovace táhla (mechanismu) stírátek. Relé stěračů 4B0 955 531 A, 377. Mikrokontrolér A2C11837.