Škoda Octavia


Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C - výměna
Svět motorů 25/2022 uvedl, kdo je vlastizrádně proti spalovacím motorům a tím proti svobodě obyvatel. Tito lidé a jejich strany nemají nárok dále fungovat ve veřejných funkcích.

Motory zabil: za STAN a TOP09 chameleon Luděk Niedermayer, za infantilní levičácké Piráty Markéta Gregorová, Marcel Kolaja a Mikuláš Peksa.

Motory hájil: za ANO Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček a Ondřej Knotek, za ČSSD Radka Maxová, za KDU-ČSL Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský, za KSČM Kateřina Konečná, za ODS Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Jan Zahradil, za SPD Hynek Blaško a Ivan David.

Motorů se zdržel: za STAN Stanislav Polčák.

Nesympatický arogantní hipster Peksa (jako Pexa kandidoval za pribinácky) chce v SM 25/2022 všechny posadit do MHD a tvrdí, že plánované omezení svobody a zlikvidování ekonomiky ČR protěžovanou elektromobilitou je jen formalita. Prolhanost dokládá, když na přímou otázku redaktora, zda konec motorů chtějí všichni voliči, odpovídá vyhýbavě přes pár zatopených oblastí vyšší hladinou oceánů a v duchu padesátých let káže o kolektivní odpovědnosti. Korunu všemu dává ukázkou své neschopnosti, kdy mluví o nevyráběných pevných telefonních linkách. Pekso nebo Pexo, či jak se jmenuješ, linka se nevyrábí, její komponenty však ano, ať už koncové telefonní přístroje nebo přípojky, zakončující i dnes nově tažená telefonní účastnická vedení.

Proboha, lidi, přece není možné, aby takoví tupí krypli rozhodovali o svobodě občanů a ekonomické budoucnosti České republiky!!! Probuďte se!!! Musíme je svrhnout jednou provždy, ať už násilím nebo ve volbách, jinak jim naroste hřebínek a svou omezeností nás zničí všechny.

Bruselské výblitky nejsou nadřazeny zákonům a nařízením České republiky. Jen my, občané ČR, máme právo a moc ukázat, že nejsme tupé ovce. Co nevidět vyjdeme do ulic a budeme hlava nehlava lynčovat ty, kteří bojují proti zájmům ČR - tj. eurozelené vlastizrádce v ojroparlamentu a všechny podvodem dosazené loutkové vládní představitele, symbolizované ukuňkaným kriplíčkem, otevřeně vystupující proti vlastní zemi (viz. bezostyšné ožebračování vlastních občanů a zákaz spalovacích motorů v SM 25/2022 - mimochodem, názory některých jsou zde jako z Rudého Práva, třeba Koterovy politické cíle a politická opatření).

Brusme sekyry a svrhněme Fialovu šaškovládu! Spolu proti Spolu! Czexit 2022 a poté boj za rozpad EU!

Nepřátelé, o našeho barda Nohavicu si butky neutírejte!


Česká republika musí znárodnit kritickou infrastrukturu, uzavřít dvoustranné dohody přímo s dodavatelem ropy a plynu, vymést Augiášův chlív a nastolit tvrdou vládu vlastenecky založených technokratů, kteří fungování průmyslu budou mít jako prioritu, až do vyčerpání zásob ropy budou vyrábět pouze naftová a benzínová auta a základy ekologie budou na školách zase jen okrajový předmět bez většího zájmu studentů, aneb ekologové všech zemí, vyližte si prdel.

UPOZORNĚNÍ


Od roku 2021 web obohatil Favorit, na kterém po celá léta krom té úplně běžné údržby za pár korun a výměny vzpěr pátých dveří nebylo nikdy potřeba nic opravovat. Vzhledem k příbuznosti obou vozidel naleznete favorití informace mezi příspěvky pro Felicii.

Žádné části webu nejsou návody! Všechno zde uvedené je pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav.

Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem!

Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků, nyní už být nemusí.

V souladu s legislativou České republiky (zákony 110/2019 Sb. a 127/2005 Sb.) web neshromažďuje žádné osobní údaje a nevyužívá cookies. Doporučuji uživatelům zamyslet se nad tím, jaké údaje o sobě nevědomky amíkům na různých webech poskytují a bránit se tomu vhodnými rozšířeními prohlížeče.

Web je určen pouze pro slušné lidi s mozkem na svém místě, kteří umí číst a řídit se selským rozumem. S vnucováním technického úpadku a degradace ve formě výroby variací golfových elektrovozíků (a to i pro rallye!) je bohužel opět aktuální dávný boj Gabriela Voisina proti technické imbecilitě zákazníků i konstruktérů. Nebo si snad necháme vzít benzíno-naftovou svobodu od minority buzerantů, co neumí řadit?
Klínový řemen slouží pro pohon vnějšího příslušenství motoru. Od devadesátých let jej z důvodu potřeby přenosu vyšších sil na větší počet řemenic při zmenšení rozměru řemene nahrazuje plochý víceklínový, někdy nazývaný drážkový, nebo dle normy DIN žebrový či žebrovaný. Dle velikosti přenášených sil je volen počet drážek. Např. motor 781.13xx se vstřikováním bez klimatizace měl řemen čtyřklínový, s klimou vždy šestiklínový, oba typy jednostranné, s napínáním pomocí pevné aretace alternátoru v požadované poloze.

U motorů AEH, AKL, AVU a BFQ jsou použity šestiklínové řemeny různých délek (ETKA 903-95). Pokud je automobil bez klimatizace, běží v něm jednostranný řemen 06A 145 933 D o šířce 21,18 mm a délce 1120 mm (6PK 1120). V automobilu s klimatizací propojuje příslušenství oboustranný řemen 06A 260 849 C s šířkou 21,18 mm a délkou 1195 mm (6DPK 1195).

Napínák 06A 903 315 E je pružinový pohyblivý, na řemen tlačí přes plastovou kladku, uloženou ve valivém ložisku s trvalou tukovou náplní, a po celou dobu životnosti jeho dílů není potřeba provádět žádná nastavení (ETKA 903-30).

V principu je výměna vícedrážkového řemene podobná napříč celým spektrem koncernových vozů se stejným napínákem. Motorový prostor oktávky 1.6 je oproti jiným koncernovým sourozencům větší s relativně pohodlným přístupem ke všem stěžejním místům. Pro výměnu si nachystejte: nový řemen, stranový klíč 15, kolík 4 mm nebo obyčejný imbus 3 mm.Stranový klíč nasaďte na ozub pohyblivé části napínáku a tlakem k sobě naklopte kladku směrem vzhůru k držáku motoru. Druhou rukou zasuňte do děr v obou částech napínáku, jež budou v této poloze proti sobě, kolík nebo imbus klíč. Tím je napínák zaaretovaný. Demontujte starý řemen. Zkontrolujte stav ložiska kladky napínáku, kladka se nesmí nijak houpat a ložisko jakkoliv hučet. Klasické šustění použitého ložiska signalizuje úbytek a ztvrdnutí maziva, není však na závadu, pokud axiální vůle ložiska je neznatelná. Povrch kladky pro dotek s řemenem by neměl být nijak poškrábaný nebo třeba ulomený. Plast je hodně tvrdý, řemen v něm nevyjede drážky, pouze zaleští místa styku. Zkontrolujte povrch všech dalších řemenic, nikde by neměly být záseky. Zatočte a zakývejte s řemenicemi agregátů, neměly by vykazovat vůle a vydávat podivné zvuky. Nasaďte řemen do jeho dráhy. Vnitřní strana klínů je potažena jakousi tvrdou tkaninou, zřejmě zamezující hluku a vrzání, tuto nasaďte na řemenici klikové hřídele (06A 105 255 F), řemenici posilovače řízení (038 145 255 A) a řemenici alternátoru (038 903 119 B). Vnější strana klínů, pryžově hladká a pokrytá střepy skelných vláken (možná aby po montáži očistily povrch řemenic?), bude procházet po řemenici elektromagnetické spojky (1J0 820 811 M) kompresoru klimatizace (1J0 820 803 L do 1.8.2010) a povrchu kladky napínáku (06A 903 315 E, samotná kladka není jako samostatný náhradní díl). Po kontrole dobrého nasazení přitáhněte pomocí stranového klíče napínák směrem k sobě, vytáhněte aretační kolík nebo imbus, a pomalu napínák směrem od sebe uvolněte až do úplného napnutí řemene. Zkontrolujte nasazení na všech řemenicích. Nastartujte motor, nechejte pár minut běžet. Po vypnutí motoru opět zkontrolujte nasazení na všechny řemenice. Vyhlazené plochy napínací kladky starým řemenem by měly korespondovat s místy dotyku klínů nebo plochy nového řemene. Krajní plochy řemenice klikové hřídele, alternátoru a posilovače řízení nejsou ve styku s boky řemene.Řemen musí sedět v řemenicích přesně, občas se lze setkat s chybou, že je nasazen na pěti drážkách a jeden jeho klín leží ve vzduchu. V případě zjištění této montážní chyby po delší době provozu doporučuji z důvodu možného poškození polyesterových nosných vláken řemene jeho výměnu za nový.

Při nastartovaném studeném motoru zkontrolujte napětí na baterce, zda alternátor neprokluzuje. V případě kolísání napětí se může jednat o zesláblou pružinu napínáku a je nutno jej vyměnit.

Při opakované montáži použitého řemene je nutno zachovat jeho směr otáčení a nezaměnit vnitřní klíny s vnějšími jeho překlopením. Vnitřní klíny přenáší více výkonu, proto bývají i více opotřebené. V případě rovnoměrně vyleštěných řemenic i na dnech drážek, u řemene znatelného otlaku, popískávání, stálého pískání při přechodu z volnoběhu do částečného zatížení, hloubkového rozpraskání, vysekávání nebo vydrolování částí klínů je nutno řemen vyměnit za nový. Kilometrický proběh a životnost řemene je individuální, záleží na stylu provozu, proto je nejdůležitější vizuální kontrola stavu řemene. Vzhledem k ceně doporučuji nepřekračovat 100 000 km.

Časová náročnost výměny samotného řemene: cca 10 minut.Značení klínových řemenů

4PK 950 - 4 klíny, profil PK - osová vzdálenost klínů 3,56 mm, výška 5 mm, šířka 21,18 mm, délka 950 mm
6PK 1120 - 6 klínů, profil PK - osová vzdálenost klínů 3,56 mm, výška 5 mm, šířka 21,18 mm, délka 1120 mm
6DPK 1195 - 6 klínů, oboustranný profil PK - osová vzdálenost klínů 3,56 mm, výška 7 mm, šířka 21,18 mm, délka 1195 mm

Obě krajní části klínů nejsou přesnou polovinou, od vypočtené teoretické šířky se odečítá 0,09 mm na každé straně.ETKA: 903-95, 903-30, 903-01, 145-21, 260-12
https://www.drive2.com/l/1460213/
http://aam-europe.contitech.de/pages/pic/produkte.cshtml?lg=cz&applg=cz&ArtikelID=6DPK1195
http://www.rubena.cz/cz/produkty/klinove-remeny/
http://www.gufero.cz/klinovy-remen-viceklinovy-drazkovany-6-pk/
http://www.gufero.com/eshop-kategorie-klinove-remeny-viceklinove.html

Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Contitech 6DPK 1195 je v ČR vyráběnou levnější náhradou drahého originálního řemene se srovnatelnou kvalitou. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Označení řemene označuje vnitřní a vnější stranu. Vnější je nad textem. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Tkaninou pokrytý povrch vnitřních klínů. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Povrch vnějších klínů obsahuje fragmenty skelných vláken. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Místo spojení obou konců řemene. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Jako klín posloužil kvalitní imbus 3 Narex Czechoslovakia. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Zkouška imbusu v aretačních otvorech napínáku. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Stranový klíč 15 pro odvrácení napínáku od řemene. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Pro lepší přístup je možné odjistit hadici vratky od klapky. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Zaaretování napínáku řemene v odklopené poloze. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Srovnání původního a nového řemene není na fotce moc patrné. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Poškození vnitřních klínů starého řemene značným otlakem. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Poškození vnitřního klínu starého řemene vytrháváním materiálu. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Poškození vnitřních klínů starého řemene bylo po celé délce. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Oblepení vnitřních klínů nového řemene tkaninou. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Montážní poloha nového řemene. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Trasa nenapnutého řemene u vozidla s klimatizací. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Povolování napínáku do pracovní polohy. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Řemen mezi řemenicemi klikové hřídele a čerpadla posilovače řízení. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Nový řemen na řemenici čerpadla posilovače řízení. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Nový řemen na řemenici alternátoru. Škoda Octavia - Víceklínový řemen (drážkový, žebrovaný) 06A 260 849 C. Dilatace kraje řemene od krajní plochy řemenice alternátoru.