Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9


Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz
UPOZORNĚNÍ


Žádné části webu nejsou návody! Všechno zde uvedené je pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav. Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem! Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků, nyní už být nemusí.

V souladu s legislativou České republiky web neshromažďuje žádné osobní údaje a nevyužívá cookies.
Regulace sklonu paraboly světlometu je v originále zajištěna hydrokorektorem 6U1941331A (hydrokorektor pro Favorit 115920300 a 115920302 má jiné upevnění do světel, není tedy záměnný).

Hydrokorektor tvoří dva ovládací písty, hadičky s kapalinou a koncové písty, jejichž výstupní šrouby tlačí přímo na parabolu. Zdvih ovládacích pístů spojitě pomocí šroubu a matice nastavuje řidič ze svého místa ovládacím kolečkem vlevo pod volantem. Písty tlačí na pryžové membrány, vyvozující tlak v odvzdušněné kapalině. Zvýšený tlak v kapalině překonává odpor vratné pružiny koncových pístů a ty vyjíždějí ven z tělesa. Aby parabola byla v základním nastavení pro provoz vozu bez zátěže, musí být systém pod tlakem. Při sklápění paraboly tlak v kapalině ubývá.

Návod k obsluze vozu uvádí doporučené polohy ovladače v závislosti na zatížení. Tabulku doplňují další údaje z praxe.
Poloha kolečkakrátká a kombipickupPoznámka
0max. 2 osoby bez nákladu1-2 osoby bez nákladu-
I5 osob, max. 75 kg nákladu1-2 osoby a 350 kg nákladu-
II1 osoba + plné zatížení nákladem1 osoba + 425 kg zatížení-
spodní doraz1-2 osoby a více než plné zatížení (spodní doraz zadních tlumičů)např. při cestě ze stavebnin nebo do
sběrny kovůRychlé odkazy


Legislativa
Hydrokorektor aneb kapalinový regulátor sklonu osvětlení
Náhrada hydrokorektoru elektromechanickou verzí od Specialnielektronika.cz
Popis sady Elektrické naklápění světel od Specialnielektronika.cz
Montáž sady Elektrické naklápění světel od Specialnielektronika.cz
Seřízení světlometů
Pár slov o indexu svítivosti, značení světel a halogenových žárovkách H4
Stručný přehled a světelný tok všech žárovek na Felicii
Použité prameny
Fotogalerie


Legislativa

V roce 1958 byla v Ženevě uzavřena Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel. Československá socialistická republika dohodu přijala vyhláškou č. 176/1960 Sb. s platností od 13.12.1960. Přijetí zůstává v platnosti i pro oba pohrobky ČSFR - Českou republiku a Slovensko.

Přílohu č. 47 Dohody tvoří nynější, dnes již mnohokrát modifikovaný předpis EHK č. 48, který mimo jiné stanovuje povinnost korekce sklonu světlometů u vozů, kde může při změně zatížení dojít ke zvednutí světelného paprsku nad předepsanou mez, a tím k oslnění řidičů protijedoucích vozidel. U vozů s motorem vzadu a zavazadelníkem vpředu není tato regulace povinná, neboť při změně zatížení paprsek směruje více dolů a oslnění proto nemůže nastat.

Každý automobil s motorem vpředu, nově vyvinutý po přijetí Dohody, musí být vybaven stavitelným naklápěním parabol světlometů. Mechanické páčky dvoupolohové regulace, ovládané zvenku (například Avia s chromovanými rámečky světlometů, Wartburg, Renault 12 / Dacia 1300) vystřídaly hydrokorektory s ovládáním z místa řidiče. Nové vozy (škodovky od Octavie a Fabie) jsou téměř výhradně vybaveny elektrickým naklápěním, které pro světlomety s xenonovou výbojkou musí být samočinné a dle předpisu EHK č. 45 doplněno o ostřikovač.

EHK č.48 také stanovuje povinný sklon paprsku potkávacího světla. Každý výrobce má povinnost definovat sklon s přesností na desetiny procenta. Výška středu světlometu od země / sklon paprsku:
do 0,79 m / sklon 1 - 1,5%
0,80 - 1,00m / 1 - 1,5% nebo dle rozhodnutí výrobce 1,5 - 2%
nad 1,00 m / 1,5 - 2%
terenní vozy nad 1,20 m / 2 - 2,5%Hydrokorektor aneb kapalinový regulátor sklonu osvětlení

Největším problémem životnosti hydrokorektorů je použitý plast krytů ovládacích i koncových pístů, který praská hlavně v místě vložených nátrubků pro připojení hadiček, ale také v místě spoje ovládací části s částí membránovou. Jakmile praskne, kapalina buď vyteče částečně nebo úplně celá a hydrokorektor zmenší svůj rozsah nebo přestane fungovat úplně. Oprava sice dle internetových fór není nemožná, podmiňuje ji však demontáž a poměrně pracný postup, ztížený lepením a nutností plnění novou kapalinou s nebezpečím zavzdušnění systému a tím jeho špatné, nerovnoměrné či žádné funkce.Náhrada hydrokorektoru elektromechanickou verzí od Specialnielektronika.cz

Pokud nechcete neustále složitě měnit toto značně poruchové zařízení, nabízí se možnost jeho záměny za elektrickou verzi. Donedávna šlo o velmi nepohodlnou záležitost, bylo nutno shánět po vrakovištích motorky a ovladače z aut jimi vybavených, např. Octavia. Díky úsilí vývojářů z firmy Specialnielektronika.cz toto všechno odpadá. Stačí si pouze na jejich webu objednat emailem nebo telefonicky hotovou sadu Elektrické naklápění světel a tuto doma pohodlně namontovat.Popis sady Elektrické naklápění světel od Specialnielektronika.cz

Celá sada elektrického naklápění parabol světlometů je řešena jako adekvátní náhrada hydrokorektoru, není tedy potřeba nic vrtat, řezat, kytovat, stříkat ani jinak nenávratně upravovat. V případě např. prodeje vozu tak zůstává možnost návratu k původnímu poruchovému systému. Sadu tvoří ovladač sklonu, dva servomotorky naklápění, dvě eloxované redukce, hotová kabeláž a návod.


Ovladač sklonu obsahuje řídící prvky pro ovládání motorků. Celou elektronickou část nese hliníkové těleso, rozměrově uzpůsobené k montáži do palubní desky na místo původního dvojpístu hydrokorektoru. Po zamontování se celá sestava zakrytuje původním krytem s použitím původního knoflíku regulace. Nedílnou součást ovladače tvoří část kabeláže - konektor pro připojení kabeláže k motorkům a napájecí část, kde kladný vodič je s pojistkou a fastonem 6,3 mm a záporný s očkem.


Motorky naklápění tvoří originální modifikované kusy z oktávky 1997-2000 (1U0941295). Bez modifikace, spočívající v doplnění nastavovacího šroubu, bude naklápění nefunkční.


Eloxované redukce umožňují bez úpravy tělesa světlometu upevnění modifikovaných motorků. Jsou k mání v provedení černém a modrém.


Hotová kabeláž obsahuje precizně kryté vodiče s připojenými konektory pro motorky a piny pro spojení této části kabeláže s částí u ovladače.


Návod Vás na dvou listech přehledně seznámí s velmi jednoduchou montáží.


Více informací, popis a možnosti dodání sad naleznete na webu specialnielektronika.cz.

http://sp-el.cz/
Montáž sady Elektrické naklápění světel od Specialnielektronika.cz

Díky preciznímu zpracování sady je montáž velice jednoduchá, zabere však určitý čas. Z důvodu focení mohu čistý čas pouze odhadovat, tudíž údaj neberte jako nijak závazný. Montáž zabrala cca 60 minut, seřizování světel zhruba 10 minut.


Co budete potřebovat pro starší typ čela?

Křížový šroubovák, stranové klíče 8 a 13, ořech 10, štípačky, nožík, několik stahovacích pásek libovolné barvy.


Co budete potřebovat pro novější typ čela?

Křížový šroubovák, stranový klíč 13, štípačky, nožík, několik stahovacích pásek


Doporučený postup montáže

V motorovém prostoru uvolněte náhon rychloměru ze všech přídržných spon a oček (u mě tři - jedna u lambdy, druhá na rohu topení, třetí u motorku stěračů).


Vedle spínače potkávacích světel a na obou krajích středových spínačů pod výstupem větrání vypáčte nožíkem půlkulové krytky. Vypáčte nožíkem krytku velkého otvoru nad spínači světel, nebo vytáhněte TC-6/P. Uprostřed mřížky výstupu vzduchu nad středovými spínači vypáčte kryt, clonící prostor kolem otevíracího kolečka klapky vzduchu. Nožíkem vypáčte středový dvojvýstup vzduchu. Ve všech zmíněných bodech jsou hlavice křížových šroubů, tyto vyšroubujte. Doporučuji vytáhnout i podložky pod nimi, rády se posléze ztrácejí. Tím je přístrojový štít volný. Povytáhněte jej opatrně směrem k sobě tak, aby jste mohli protáhnout ruku v levém horním rohu mezi štítem a palubovkou a odjištěním pacek stáhnout náhon z rychloměru. Posléze již stačí poodpojovat konektory ze spínačů. Značit si je není potřeba, všechny mají barevné kolo, shodné se značkou na spínači. Přes mezery odpojte tři konektory přístrojového panelu a celek vytáhněte mezi volantem a palubovkou doleva.

Odkrytujte si volantovou tyč. Drží ji jeden šroub uprostřed u řidiče, vpředu u motoru je zaháčena, tak pozor, neulomit.


V motoru rozcvakněte dle návodu k montáži obě hadičky hydrokorektoru v místě u nádržky ostřikovače. Případnou vytékající kapalinu zachyťte do vhodné nádoby. Rozcvakejte hadičky na menší kousky v celém motorovém prostoru a vyjměte je z vozu.

U světel odpojte konektory kabeláže a otočením odjistěte bajonety pístů původních hydrokorektorů. Písty vytáhněte ze světel mimo vůz.

Vypáčte obě směrovky, aby u nového typu nepřekážely při demontáži světel a u starého odkryly šrouby čela.

U starších vozů je potřeba odmontovat přední čelo (dva křížové šrouby nahoře u zámku kapoty, dvě matice 10 - použijte ořech - zevnitř motorového prostoru na čele po stranách chladiče, a dva šestihranné samořezné šrouby, spojující čelo s blatníkem pomocí plastových matic v prostoru směrovek), pod nímž jsou dva a dva spodní šrouby světlometů. U novějších vozů stačí demontovat dva plastové kryty mezi světlem a nárazníkem. Drží je jeden šroub v nárazníku u chladiče, do blatníku jsou jen zasunuty. Následuje demontáž křížových šroubů z plastových matic, držících světlo. Dva a dva jsou nahoře, dva a dva dole. Světla se vyjmou a uloží tak, aby nedošlo k poškrábání skleněných ploch.


Ačkoliv je na fotkách vzduchový filtr demontován, není toto potřeba provádět. Demontáž byla uskutečněna pouze z důvodu lepšího přístupu při fotografování.

Když jsou světla dole, doporučuji vypáčením spon sejmout skleněné kryty, tyto zevnitř pořádně vymýt a jemným navlhčeným hadříkem opatrně setřít nečistoty z odrazné plochy paraboly. Nedřít, ať nesetřete napařený lesk až na bílou plochu! Bílá místa dělají stíny, poznatelné na osvětlené ploše silnice i na regloskopu STK. Samozřejmě záleží i na poškození (třeba naleptání od laku po stříkání) nebo poškrábání skleněné plochy. Z výsledku by jste měli být nadšeni, pravděpodobnost zvýšení světelného toku je výrazně značná.


Následuje demontáž posledního zbytku hydrokorektoru z kabiny. Nejdříve z osky stáhněte otočný knoflík. Půjde to ztuha, nakonec jsem jej stahoval kleštěmi přes kapesník. Buďto nožíkem zepředu nebo tlakem prstu na západky zevnitř palubovky vypáčte kryt původního ovladače. Křížovým šroubovákem povolte oba šrouby, držící ovladač v palubovce. Otočením ovladače přesuňte šrouby do velkých otvorů a celý jej i se zbytkem hadic vyjměte z vozu. Průchodku ve stěně mezi motorem a kabinou ponechejte na svém místě!


Tímto je demontáž hotova a následuje kompletování elektrické sady.

Na místo původního ovladače namontujte ovladač modifikovaný tak, aby se kolík v kolečku otáčel po levé straně od svislé osy ovladače. Zemnící vodič upevněte na levý kostřící bod na volantové tyči (stranový klíč 13). Kladný vodič s pojistkou připojte podle návodu na svorku 15. Svorka 15 je spínána klíčem.


V motorovém prostoru umístěte druhou část kabeláže. Začněte u nádobky ostřikovače, kde je odbočka kabeláže k levému světlu. Volný konec se třemi vodiči, ukončenými holými piny, protáhněte postupně očky po trase původního korektoru. Kabeláž je dostatečně dlouhá, po vytažení z posledního očka před průchodkou by měla dosahovat k levé boční směrovce. Posléze ji protáhněte průchodkou dovnitř. Doporučuji zatím nezacvakávat do konektoru.

Svazek ke druhému světlu mám vedený mimo trasu původní hadičky. Místo vně vede po vnitřní straně chladičové stěny. Pozor u alternátoru, zde je potřeba jej vést tak, aby nebyl rozsekán ventilátorem. Doporučuji rozpojit originální sponu na pravém podběhu, svazek zde vložit a zase ji zavřít.

Přichází vložení redukcí a motorků do světel. Nejdříve vložte redukce tak, aby nejširší výřez pro motorek směroval ke středu světlometu, rovnoběžně s jeho spodní hranou. Posléze redukce zajistěte otočením proti směru hodinových ručiček cca o 60°, analogicky k ciferníku se nejširší výřez přesune z devítky na sedmičku. Posléze do redukcí vložte motorky a otáčejte je opět proti směru hodinových ručiček do polohy, uvedené v návodu k sadě, kdy budou svými konektory v pravém úhlu ke spodní hraně světlometu. Otáčeli-li by jste s nimi po směru hodinových ručiček, může dojít k pootočení redukcí v plastu světla, které se po čase díky vibrací projeví vypadnutím motorků s nutností nové demontáže světlometu.

Jakmile máte takto vloženo a zaaretováno, je možno montovat světlomety zpět do vozu. Před montáží připojte konektory kabeláže do motorků. Jde to sice i potom, ale přístup bude trošku zhoršen díky menšímu prostoru.


Projděte kabeláž, zda někde nezavazí a nepne, v případě potřeby ji připevněte hlavně kolem chladiče připravenýma stahovacíma páskama. Pokud jste s výsledkem spokojeni, sejměte připravený bílý konektor u modifikovaného ovladače, nacvakněte do něj správně orientované vodiče a po spojení vyzkoušejte točením ovladače, zda motorky naklápějí. Měli by jste slyšet jemné, uším lahodící, vrčení redukčního převodu motorků. Motorky nechejte dojet, posléze ovladač přesuňte do jedné krajní polohy, nechejte je dojet, pak ovladač přesuňte do druhé krajní polohy a nechejte motorky opět dovrčet. Mám nepotvrzený dojem, jakoby se učily, neboť poprvé a podruhé vrčely docela dlouho, posléze již mnohem kratší čas. Výhoda zařízení je v tom, že i po odpojení napětí si motorky své polohy pamatují, tudíž nezměníte-li při vypnutém napájení polohu ovladače, budou po znovuzapnutí napájení stát pořád na tomtéž místě.

Funguje-li elektrické naklápění světel v pohodě, můžete vše zase zamontovat zpět. U plastu, držícím přístrojový panel, jsou ve spodní části tři malé háčky, zapadající do výřezů v palubovce. Tyto háčky jdou velmi dobře umístit mimo výřezy a posléze vydává palubovka podivné zvuky. Když už budete mít přístroje pryč, doporučuji dotáhnout všechny dostupné šrouby uvnitř palubovky, po letech bývají povoleny a způsobují nepříjemné vrzání plastových dílů o sebe.

Video - elektrické naklápění v akci (41 MB).


Po výměně hydrokorektoru by mělo následovat seřízení světel.Seřízení světlometů

Věřte, že po montáži naklápění budou v základní poloze světla s funkčními korektory tak vysoko, že sice dobře uvidíte, ale oslníte nejednoho protijedoucího šoféra. V době palubních kamer by jste také díky tomu mohli při případné havárii, kdy protijedoucí sejme po oslnění Vámi chodce na přechodu, být označeni za viníky, takže doporučuji zvážit, zda je pro Vás důležitější machýrkovský stav, kdy Vy vidíte a ti ostatní nejsou důležití, nebo zda dodržíte jak předpis, tak alespoň základní pravidla slušného chování a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu a světla správně seřídíte.

Seřízení světlometů jde dobře udělat i doma svépomocí. Kdo má nějakou stěnu s dobrou, nejlépe světlou nebo bílou omítkou, má to lepší. Nákres bodů a linek na stěně bude jistě hezčí, než infantilní klikyhák ubohého sprejerského šampona. Jde to však i na jiných materiálech, třeba na kartónové krabici. Pro názornost jsem použil, co dům dal. Deset centimetrů silný fasádní polystyren a jako stojan popelnici na kolečkách. Auto musí stát na rovné ploše a na sedadle řidiče sedět 75 kilogramů jakékoliv váhy. Plocha by měla být rovná jak pod autem, tak v celém úseku mezi autem a stěnou.

Seřizovacími prvky jsou dvě otočné růžice. Růžici výškové regulace naleznete nad naklápěcím servem, růžici stranové regulace nad hlavním konektorem světlometu.

Prvním krokem je změření výšky středu světlometu od podložky. Středy jsou na sklech označeny jakýmsi H v kolečku. Má felina s hápéčkama je měla ve výšce 60,5 cm. To je bod ohniska dálkových světel, v nákresu značený D. Pokud máte velkou krabici, polystyren či stěnu, naneste si ve stejné výšce i bod druhého světla. Středy jsou od sebe vzdáleny u Felicie 106 cm, u Favoritu 101 cm a u Octavie I po FL 99 cm. Bod pro tlumená světla, značený T, leží pod bodem D. Vzdálenost bodu T od D získáte z přepočtu dle sklonu paprsku a vzdálenosti stěny od vozu. Zde si naznačte vodorovnou čáru. Z bodu nebo bodů T veďte směrem doprava nahoru čáru nebo čáry, s vodorovnou svírající úhel či úhly 15°. Tím získáte rozhraní světla a stínu, v bodě T se lámající z vodorovna vlevo do stoupání vpravo. K této čáře seřiďte světlomety.

U Felicie činí výrobcem předepsaný sklon paprsku potkávacího světla 1,2%. Tzn. že na jeden metr délky musí klesat o 1,2 cm (2 m - 2,4 cm, 3 m - 3,6 cm, 4 m - 4,8, 5 m - 6 cm). Na silnici by tak rozhraní v bodech T mělo být při výšce středů 60 cm od vozovky vidět nejméně 50 metrů před vozidlem.Pár slov o indexu svítivosti, značení světel a halogenových žárovkách H4

Světlomet vozu Škoda Felicia od firmy Hella má z důvodu malého rozměru paraboly její účinnost vytvořenu rozložením odrazné vrstvy do několika odrazných ploch, představujících výseče paraboloidů různých rozměrů. Optický systém paraboly tvoří dvě ohniska, clona v žárovce pod potkávacím vláknem, clona na parabole okolo žárovky v místě potkávacího vlákna a optická soustava velkého množství čoček na skleněném krytu.

Ohniska představují potkávací a dálkové vlákno, umístěné rovnoběžně s osou světlometu.

Clona pod potkávacím vláknem je i s celou baňkou otočena o 15° a odráží paprsky tak, aby vytvářely k osvětlené vodorovině světla a stínu ještě pod stejným úhlem se zvedající rozhraní světla a stínu směrem ke krajnici.

Clona v parabole vytváří vodorovinu rozhraní světla a stínu.

Optika na skle paprsky různě rozptyluje a láme tak, aby osvětlení plochy bylo co nejkvalitnější a bez stínů. Zajišťuje zlom vodoroviny světla a stínu úplně vlevo směrem dolů. Označení na skle je HC/R, což značí biluxový světlomet pouze pro halogenovou žárovku H4.


Index svítivosti

Maximální indexy svítivosti udává v příspěvku již jednou zmiňovaný předpis EHK č. 48. Součet indexů všech potkávacích i dálkových světel na voze nesmí překročit 75. Pro výpočet svítivosti v candelách (cd) stačí index vynásobit číslem 3000 a činí 225000 cd. Hlavní světlomety Felicie I mají index svítivosti 17,5, celkový tedy činí 35. V candelách je to 105000 cd (Favority 150000 cd, řada 742/743M, Felicie II a Octavie I Autopal 120000 cd).

Indexy svítivosti některých hlavních světlometů
Škoda 120 LS kulaté čtyřoko - potkávací 17,5, dálkové 17,5 - celkem 70 - nejlepší sériová dálková optika
Škoda 120 M tvarové nezapuštěné - 20,0 - celkem 40
Škoda Favorit - 25,0 - celkem 50
Škoda Felicia I - 17,5 (cca 85 lx) - celkem 35
Škoda Felicia II - 20,0 - celkem 40
Škoda Octavia I plastová Autopal Nový Jičín - 20,0 - celkem 40


Značení světel dle účelu použití

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:177:FULL:CS:PDF a http://www.k1400.cz/clanky/radime/konkretne/svetla/dalkova.php a http://www.danielsternlighting.com/tech/lights/codes/codes.html)

H - halogenový světlomet
D - výbojkový (discharge) světlomet

CR (C/R) - asymetrický potkávací / dálkový světlomet
HC - halogenový potkávací světlomet (v praxi jsem jej jako samostatný neviděl)
HR - halogenový dálkový světlomet
HCR (HC/R) - halogenový potkávací / dálkový světlomet
B (HB) - halogenový mlhový světlomet
RL - Running Light, světlomet pro denní svícení
A - poziční, či parkovací světlo
HCR DCR (HCR/DCR) - duální světlomet pro halogenovou žárovku i xenonovou výbojku
DC - světlomet pro xenonovou výbojku potkávací
DR - světlomet pro xenonovou výbojku dálkovou
DCR (DC/R) - světlomet pro xenonovou výbojku potkávací i dálkovou
DC/HR - světlomet pro xenonovou výbojku potkávací a halogenovou žárovku dálkovou

PL - povinné přídavné označení pro plastové rozptylové sklo

Krom toho je povinná homologační značka E s číslem v kroužku či obdélníku a index svítivosti. Vynásobením indexu číslem 3000 dostanete svítivost v candelách (cd). Již neplatná vyhláška 41/1984 Sb. udávala maximální svítivost u aut 225000 cd (motorek 125000 cd), čímž součet indexů by měl činit maximálně 75 (41,6 pro moto). Maximální svítivost nyní stanovuje platný předpis EHK/OSN č. 48.


H4 60/55 W P43t

Světlomety Felicie jsou osazeny dvouvláknovou, tzv. biluxovou halogenovou žárovkou typu H4 s paticí P43t (při pohledu na konektory žárovky je vlevo kostra, uprostřed + pro tlumené a vpravo + pro dálkové vlákno). Baňku vyplňuje plyn s příměsí halových prvků. Celé upevnění baňky je otočeno od vodoroviny o 15° z důvodů uvedených výše. Příkon potkávacího vlákna činí 55 W, dálkového 60 W při 12 V.

Dodatek předpisu E/ECE/324/Rev.1/Add.36/Rev.7-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.36/Rev.7 specifikuje parametry přesněji. 60/55 W při 12 V, max. 75/68 W při max. 15 V. Proud je tedy počítán 5 A. Světelný tok 1650/1000 lm ±15% při 13,2 V a 1250/750 lm při 12 V. Teplotu chromatičnosti (barevnou teplotu) předpis neudává, standardní žárovky mají okolo 3200 K. Etalonová (referenční, měřící) žárovka musí mít teplotu chromatičnosti 2856 K a světelný tok 750 lm při 12 V. Pro srovnání uvedu i H3 - 55 W při 12 V má 1100 lm, 13,2 V 1450 lm ±15%, H1 - 55 W při 12 V má 1150 lm, 13,2 V 1550 lm ±15% a H7 - 55 W při 12 V má 1100 lm, 13,2 V 1500 lm ±10%.


H4 60/55 W P45t, náhrada dvouvláknové žárovky R2 45/40 W P45t

Zhruba do roku 1980 byla ve světlometech hojně užívána starší biluxová žárovka R2 (na trh uvedena v roce 1957) klasické koncepce s paticí P45t a příkonem 45/40 W. Již delší dobu je na trhu její halogenová náhrada, značená jako H4 P45t 60/55 W. Rozdíl mezi H4 P43t a H4 P45t je krom patice také ve vzdálenosti potkávacího a dálkového vlákna od sebe i od upevňovací roviny paraboly. Není proto vhodné žárovku R2 nahradit H4 P43t přes redukční kroužek, lepší je použít její sic nehomologovanou, leč geometricky správnou náhradu H4 P45t.


B3 a Tc životnost žárovek

Životnost (lifespan) žárovek je dnes vesměs udávána v těchto dvou parametrech.

B3 - čas, kdy selhala 3% testovaných žárovek
Tc - čas, kdy selhaly 63,2% testovaných žárovek

Průměrná životnost - dříve udávaná hodnota, odpovídající dnešní B50 - 50% mrtvých žárovek.
Weibullovo rozdělení (Weibull distribution curve) - Waloddi Weibull (1887-1979) stanovil tuto křivku poruch pro případy, kdy je bezporuchovost závislá na různých veličinách, jako stáří, cykly a v případě autožárovek na počtu odsvícených hodin.
Kolísavé napájecí napětí - způsobuje snížení životnosti žárovek. Dle GE způsobí 1 % změny napětí pokles životnosti o 12 - 15 %.

Čerpáno z:
http://www.osram.com/osram_com/tools-and-services/services/faq/automotive-lighting/index.jsp, www.gelighting.com/LightingWeb/emea/images/Automotive_Lamps_Catalogue_EN_FR_DE_IT_ES_tcm181-12704.pdf a http://www.elektrorevue.cz/clanky/02017/index.html.


Parametry některých H4 60/55 W P43t, 1650/1000 lm

Upozornění: Tabulka je věnována pouze klasickým H4. Tes-Lamp Rosice, pokračovatel legendárního podniku Tesla Holešovice (Stanislav Slabyhoudek, slj.cz, bulbmuseum.cz), bude pro mě vždy určitým etalonem. Tes-Lamp přestal používat označení Tes-Lamps, od 1.1.2016 distribuuje pod značkou TECHLAMP.

NázevB3Tc (B63,2)B3 km
(50 km/h)
Tc km
(50 km/h)
B100 km
(50 km/h)
Ex
Tes-Lamps H4 Standard350/350700/70017500/1750035000/3500045000/45000E8
Tungsram GE H4 50440U410/410900/900---------E1
Tungsram GE H4 50440LU_DPU3500/3500---------E1
Hella H4 8GJ 002 525-131 Standard330/330550/550---------E1
Hella H4 8GJ 002 525-481 Long Life450/450930/930---------E1
Hella H4 8GJ 002 525-891 Super Long Life1000/10001500/1500---------E1
Osram H4 64193 Original Line400/250900/50020000/1250045000/2500058750/32000ANO
Osram H4 64193ULT Ultra Life2000/3003000/7003600/920150000/35000180000/46000ANO

K - teplota chromatičnosti, také barevná teplota - vždy je stěžejní údaj v technickém listu. Není-li údaj uveden, jedná se o standard okolo 3200 K, nebo nebyl v TL zapsán.

Životnost vláken - potkávací / dálkové. Pokud není přesný druh životnosti v TL uveden, označuji jej za B100.

Ex - homologace. Uvedena buď konkrétní země homologace, případně jen že ji má či nemáStručný přehled a světelný tok všech žárovek na Felicii

Pro běžné žárovky vzhledem k ceně, jednoduché výměně a nízké poruchovosti není potřeba vytvářet samostatný článek. Proto byly přidány jako dodatek ke světlům hlavním. Zmiňovány jsou také proto, že není dobré je zcela podceňovat, vždyť například na zadních obrysovkách či mlhovkách záleží Vaše viditelnost v noci a mlze, takže jejich význam je zhruba na úrovni hlavních světlometů.

Světelný tok je udán při 13,2 V pro halogeny a při 13,5 V pro obyčejné žárovky, údaje čerpány přímo z příslušného předpisu Evropské Hospodářské Komise Organizace Spojených Národů č. 37. Zde například žárovky palubovky, spínačů a sufitku 10W neznají. Asi nejsou moc öko :-)

H4, 60/55W, P43t, 1650/1000 lm, 2 x dálková / potkávací

H3, 55W, PK22s, 1450 lm, 2 x dálková, 2 x mlhová, 2x - 4x přídavná dálková

W5W, 5w, W2.1x9.5d, 50 lm, 2 x obrysová, 5 x brzdová do třetího světla, 2 x boční směrová, 2 x osvětlení SPZ/RZ

PY21W, 21W, BAU15s, žlutá 280 lm, opadaná až 460 lm, 4 x směrová

P21W, 21W, BA15s, 460 lm, 2 x mlhová, 2 x zpětná

R5W, 5W, BA15s, 50 lm, 2 x obrysová

P21/5W, 21/5w, BAY15d, 440/35 lm, 2 x obrysová / brzdová

C5W, 5W, SV8.5-35, 45 lm, 1 x sufitka stropní svítilna

K10W, 10W, SV8.5-41, 125 lm, 1 x - 2 x sufitka osvětlení zavazadlového prostoru

T2W, 2W, BA9s, osvětlení, 2 x tlak a teplota oleje, pokud máte řešení LADA, PAL nebo VDO

W2W, 2W, W2x4.6d, 20 lm - 2 x osvětlení ovladačů topení

1.2W, osvětlení spínačů, počet podle spínačů

přístrojový štít 1.2W BAX modrá objímka, kontrolky - počet podle osazených kontrolek,
přístrojový štít 2W BAX zelená objímka, 4 x osvětlení budíkůPoužité prameny

http://specialnielektronika.cz/cz/elektricke-naklapeni-svetel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlomety_silni%C4%8Dn%C3%ADch_vozidel
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-176
http://mezinarodni-predpisy.tuv-sud.cz/cs/predpisy/ehk-osn-integrovane-ceske-preklady/ehk-048.html
http://www.alfa156.cz/diskuse/tlachani/85701
Marketingově laděné technické informace Osram
Srovnání H1 a HID (stepan, #47)
http://www.odbornecasopisy.cz/svetelne-zdroje-%E2%80%93-halogenove-zarovky-37973.html
Bulvárně laděný test H7 s nečekaně precizními výsledky
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=132
http://forum.fotonmag.cz/index.php?showtopic=1909
ETKA, Návod k obsluze Felicia, Cedrych (viz. seznam pramenů na titulce)
Fotogalerie


Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovládací knoflík hydrokorektoru Felicia. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovládací a koncové písty hydrokorektoru s hadičkami. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovládací písty hydrokorektoru s poškozením díky nekvalitnímu plastu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovládací písty hydrokorektoru s poškozením díky nekvalitnímu plastu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Rozborka hydrokorektoru. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Šroub a matice hydrokorektoru. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Šroubem posunovaná matice jezdí v tělese ovladače. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Matice svými výstupky tlačí na plastové vložky. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Vložky působí na pryžovou membránu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Membrána a její protikus. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Odsud vystupuje kapalinou přenášený tlak, vyvolaný zdvihem membrány. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Zazátkované díry slouží pro nalévání kapaliny. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovládací písty parabol světlometů. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovládací píst zepředu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovládací píst v zasunutém stavu, vyvolaném pružinou uvnitř. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Maximální mechanické vytažení pístu z tělesa neodpovídá jeho maximálnímu vytlačení kapalinou. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovládací píst po demontáži světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Typické poškození vlivem velmi nekvalitního plastu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovládací knoflík hydrokorektoru Favorit. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Pravý světlomet Favorit s koncovým pístem. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Levý světlomet Favorit s koncovým pístem. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Koncový píst Favorit. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Koncový píst Favorit. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Příruba koncového pístu Favorit. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Světlomet Favorit se sundaným krytem paraboly. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Sada elektrického naklápění je profesionálně zabalena. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Poslední pokochání obalem sady. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Sada po vytažení z obalu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Sada po vytažení z obalu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Upravený servomotorek naklápění. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Příruba servomotorku. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Typové číslo servomotorku - 1U0941295. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Eloxovaná redukce mezi světlem a servomotorkem. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Eloxovaná redukce mezi světlem a servomotorkem. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Demontáž čela staršího typu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Demontáž čela staršího typu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Demontáž čela staršího typu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Demontáž čela staršího typu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Demontáž čela staršího typu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Demontáž čela staršího typu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Demontáž čela staršího typu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Demontáž čela staršího typu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Horní upevňovací šrouby světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Dolní upevňovací šrouby světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Dolní upevňovací šroub světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Dolní upevňovací šroub světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Přípojný konektor světlometu k elektroinstalaci. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Demontovaný světlomet. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Montážní poloha servomotorku v návodu k sadě. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Příruba na světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Redukce po vsunutí. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Redukce po zaaretování. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Servomotorek před vložením. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Servomotorek po vložení a zaaretování. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Servomotorek po připojení na elektroinstalaci. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Pravý světlomet s elektrickým naklápěním paraboly. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Prostor mezi filtrem a motorkem. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Prostor mezi ostřikovačem a motorkem. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Levý světlomet s elektrickým naklápěním paraboly. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Trasa svazku k pravému světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Trasa svazku k pravému světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Trasa svazku k pravému světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Trasa svazku, zde odbočuje větev pro levý světlomet. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Trasa svazku, nové za chvíli nahradí přežité. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Po natažení by měl svazek takto vyčuhovat. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Hydrokorektor před vytažením. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Knoflík je potřeba stáhnout k sobě. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Stažený knoflík. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Jeden ze dvou způsobů odkrytování ovladače.. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovladač po odkrytování. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Protahování svazku dovnitř. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Svazek protažen. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Svazek uvnitř po napnutí. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Konektor, do něhož je potřeba zasunout piny dle barev protikusu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Svazek připojen. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Vsouvání ovladače. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovladač namontován. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Bez plastového krámu je prostor hned pěknější. Pod bílým konektorem přístrojového panelu leží spojovací konektor elektrického naklápění. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Odkrytovaná volantová tyč a oba kostřící body na její konzole. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Matice kostřícího bodu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Kontaktní pole spínací skříňky. Pohled od motoru. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Kontaktní pole spínací skříňky. Pohled ze sedadla řidiče. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Kontaktní pole spínací skříňky. Nahoře je dvojpin 15. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Kontaktní pole spínací skříňky. Pohled od volantové tyče. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovladač pod krytem. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Ovladač se zasunutým knoflíkem. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Krycí sklo paraboly. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Označení HC/R, homologace a index svítivosti. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Střed světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Značka středu světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Pravý světlomet. Levá růžice je pro stranovou korekci, pravá pro výškovou. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Seřizovací stěna. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Náhradní seřizovací stěna. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Seřizování svépomocí. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Rozhraní světlo - stín. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Seřizovací tabulka. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Světelný obrazec na bílé stěně. Pravý světlomet je potřeba stranově seřídit směrem ke krajnici. Je zde krásně vidět pokles vodorovného rozhraní světlo - stín vlevo směrem dolů. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Přední světlomety. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Přední světlomety. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Přední světlomety. Parabola Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Přední světlomety. Parabola. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Přední světlomety. Větrací otvor. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Přední světlomety. Větrací otvor. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Přední světlomety. Kabeláž světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Přední světlomety. Přípojný konektor světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Přední světlomety. Přípojný konektor světlometu. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Přední světlomety. Konektory pro připojení H4 a obrysové žárovky W5W.
Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenová žárovka H3. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenová žárovka H3. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Vlákno H3. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Označení typu a výrobce. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Označení homologace. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Označení napětí a příkonu. 55 W je pro 12 V H3 schválená hodnota. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Označení napětí a příkonu. 100 W je pro 12 V H3 nepovolená hodnota, tyto žárovky nemají homologaci, rychleji s nimi slepne parabola a správně by neměly jezdit na veřejných komunikacích. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenová žárovka H1. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenová žárovka H1. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Vlákno H1. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Klasická žárovka R2 P45t, halogenová H4 P43t a halogenová P45t. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Klasická žárovka R2 P45t, halogenová H4 P43t a halogenová P45t. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Klasická žárovka R2 P45t. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Klasická žárovka R2 P45t. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Klasická žárovka R2 P45t. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Klasická žárovka R2 P45t. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenová žárovka H4 P45t. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenová žárovka H4 P45t. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenová žárovka H4 P45t. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenová žárovka H4 P45t. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenové žárovky H4 60/55 W - zleva Tesla Holešovice Made in Czech Republic a 2 x Hella Derrabassi Made in India. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenové žárovky H4 60/55 W - zleva Tesla Holešovice Made in Czech Republic a 2 x Hella Derrabassi Made in India. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Halogenové žárovky H4 60/55 W - zleva Tesla Holešovice Made in Czechoslovakia, Tesla Holešovice Made in Czech Republic a Hella Derrabassi Made in India. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Označení indické žárovky Hella s homologací E1. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Označení československé žárovky Tesla Holešovice s homologací E8. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Označení české žárovky Tesla Holešovice s homologací E8. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Toto není ochrana vláken, nýbrž zbytek můstku, fixujícího vlákna v přesné poloze. Po zatavení systému do skla se můstek přepálí. Užití můstku nebo válce z následující fotky záleží na druhu skla, použitého při výrobě baňky. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Skleněný válec zajišťuje polohu vláken jak při výrobě, tak po celou dobu životnosti žárovky. Užití válce nebo můstku z předchozí fotky záleží na druhu skla, použitého při výrobě baňky. Škoda Felicia 1.3, 1.6, 1.9 - Elektrické naklápění světel - náhrada hydrokorektoru - sada od Specialnielektronika.cz. Opotřebovaná vlákna u velmi používané a kupodivu dlouho fungující H4 60/55 W FSL Foshan City Made in China.