Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI


Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůleAutoři webu nesouhlasí s nenávistnou politikou Fialovy kolaborantské vlády vůči našemu nejbližšímu sousedu - Slovensku.
Svět se dělí na ty, kteří nesnáší vůni benzínu a na ty, kteří ho milují. Jsme z těch druhých (https://skomplikowane.pl).
UPOZORNĚNÍ
Žádné části webu nejsou návody! Všechno zde uvedené je pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav. Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem! Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků, nyní už být nemusí.
V souladu s legislativou České republiky web neshromažďuje žádné osobní údaje a nevyužívá cookies.


Jako všechny články zde je i tento pouhou sbírkou informací a postřehů z vlastní praxe, nikoliv návodem, jak to dělat, proto neručím za jakékoliv poškození, vyplývající z chybné práce. Pokud se na seřízení ventilů necítíte, raději jej zadejte profíkovi, ušetříte si tím nemalé škody při chybně provedené práci.

Už od favorita jsou všechny motory se vstřikováním vybaveny hliníkovými rozvodovými tyčkami sacích ventilů (pasují i na osmikanálové motory 742.13x). Jejich obrovskou výhodou je totožná roztažnost s hlavou a blokem, tudíž neměnná vůle sacích ventilů při všech provozních teplotách. Ekocipi by jásali nad nižšími emisemi, nám normálním stačí lepší studené starty a nižší hluk rozvodu, což jsem si kdysi v praxi ověřil u Rapida po náhradě sacích ocelových sacími hliníkovými.

Jak nejlépe a nejjednodušeji seřídit ventily? Nachystáme si zvedák, spárové měrky, očkový klíč 11 a dobrý plochý šroubovák. Kola hodíme do pravého rejdu. Auto zvedneme u pravého předního kola a zařadíme čtyřku. Sundáme ventilové víko, pro snadnější otáčení motorem bez překonávání komprese můžeme vytáhnout svíce, není to však podmínkou.

Než jsem správný způsob otáčení motorem pochopil, točil jsem jak smyslu zbavený, nyní však seřizuji všechny čtyři válce na dvě otáčky klikové hřídele, a to podle poučky, publikované kdysi pro embéčka Vincencem Baťou, kdy je využito pořadí zapalování 1-3-4-2, tj. střídá čtvrtý válec, seřizujeme první, střídá druhý válec, seřizujeme třetí, střídá první válec, seřizujeme čtvrtý a když střídá třetí válec, seřizujeme válec druhý.

První válec je u řemenice, čtvrtý u spojky. Čísla na hlavě značí pořadí zapalování (od řemenice: 1-4-2-3).

Postup je následující. Pravým předním kolem natočíme kliku tak, aby střídal čtvrtý válec, tedy ten u spojky. Střídáním rozumíme stav, kdy po otevření výfukového ventilu probíhá jeho zavírání, a zároveň vačka otevírá ventil sací. Seřídíme oba ventily prvního válce (ten u řemenice). Pootočíme, zastřídá si dvojka, seřídíme trojku, pootočíme, zastřídá jednička, seřídíme čtyřku, pootočíme, zastřídá trojka, seřídíme dvojku. Opakovat postup pro kontrolu není na škodu.

Vlastní seřizování provádím tak, že na dotyčném ventilu změřím vůli. Poté na kozlíku zdvihátka povolím matici, šroubem povolím tyčku a vsunu spárovou měrku. Šroub dotáhnu tak, aby měrka nešla vytáhnout, poté šroub o kousíček povolím, ale jen tak, aby se s měrkou dalo s určitou minimální silou pohybovat. Držíc šroubovákem šroub, dotahuji očkovým klíčem matici. Po odstranění nástrojů přeměřím vůli. Je-li je správná, měrka jde zasunout, ale nesmí jít úplně lehce. Minimální sílu je těžko definovat, tu si musí každý najít sám.

Pro hliníkové tyčky se nastavuje vůle 0,25 mm za studena za všech teplot okolí.

Pro ocelové tyčky se nastavuje vůle 0,20 mm. Názory praktiků hovoří o nastavení 0,20 mm v rozmezí teplot -5 až +30 °C.Postup nastavení je beze změny aplikovatelný také pro motory s pětikanálovou litinovou hlavou. Pro sací je uvedeno 0,15 mm (742.12X - 0,20 mm), pro výfukové vždy 0,20 mm. Jejich tyčky nejsou stejné s celohlíkovými motory.Teoretická hodnota nastavení vůle ocelových rozvodových tyček v závislosti na okolní teplotě je uvedena v následující tabulce, pocházející ze strany 408 knihy Údržba a opravy automobilů Škoda Favorit, Forman, Pickup od J. Andrta a T.Maliny, kde je zohledněna zhruba dvojnásobná tepelná roztažnost hliníku oproti oceli.
Teplota ve stupních Celsia Vůle v milimetrech
--04 až +20 0,20
+20 až +32 0,25
+32 až +45 0,30
+45 až +57 0,35

Po seřízení a zakrytování nastartujeme motor. Pokud máte problém se startem, přehnali jste to s dotažením šroubu a máte pootevřený nějaký ventil. Na tento stav pozor, hrozí propálení ventilu! Pokud je z motoru řehtačka, někde jste naopak šroub nedotáhli a máte vůle vysoké. Vysoké vůle značí vysokou spotřebu a mnohem větší opotřebení rozvodů vlivem rázů. Jde-li motor tiše a jen tak si ševelí, máte vyhráno.


Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Rozvodové tyčky. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Rozvodové tyčky sacích ventilů. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Rozvodové tyčky sacích ventilů. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Rozvodové tyčky sacích ventilů. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Rozvodové tyčky výfukových ventilů. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Rozvodové tyčky výfukových ventilů. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Rozvodové tyčky výfukových ventilů. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle. Škoda Favorit, Škoda Felicia 1.3 MPI - Rozvodové tyčky a seřizování ventilové vůle.