Škoda Octavia


Spínač směrových světel (páčka blinkrů) - výměna
UPOZORNĚNÍ


Žádné části webu nejsou návody! Všechno zde uvedené je pouze nezávazným soupisem postřehů z amatérských oprav. Vše děláte na vlastní nebezpečí a autoři ani správci webu nemají žádnou zodpovědnost za případné škody, újmy na zdraví, majetku a jiné újmy, jež si způsobíte jakýmkoliv způsobem! Odkazy v přispěvcích byly aktuální v době vzniků příspěvků, nyní už být nemusí.

V souladu s legislativou České republiky web neshromažďuje žádné osobní údaje a nevyužívá cookies.
Správný název páčky blinkrů je dle ETKY Spínač směrových, dálkových a tlumených světel, světelné houkačky a parkovacích světel.

Popis se týká výměny na autě bez ESP, které má obyčejný podvolantový kroužek 1J0 959 653 C bez snímače úhlu natočení volantové tyče. Podvolantový kroužek má jednu ostrou vačku, spíše výstupek, kterým ovládá vypínaní páčky směrovek při natočení volantu do určitého úhlu.

Páčka bez tempomatu - 8L0 953 513 G

Páčka s tempomatem - 8L0 953 513 J

Jelikož blinkrová ani stěračová páčka nemá na oktávce protiprachové krytí pryžovou manžetou, třeba u feldy obvyklé, zanese se časem její vnitřek různými nečistotami. Tyto poté způsobí např. těžší chod, necitlivou funkci blinkrových tlačítek nebo přerušení kontaktu při přepínání dálkových světel zpět na potkávací, kdy tyto zhasnou také. Dočasně pomůže prostříkání kontoxem, není to však napořád a páčka pak zradí v nejméně vhodné chvíli. Výměna je naštěstí velice jednoduchá a díky různým aretačním výstupkům není potřeba nic složitě nastavovat.

Pro dobrý přístup doporučuji sloupek řízení vysunout co nejvíce k sobě a nahoru a volantovou tyč natočit tak, aby volant byl přesně rovně. Poté se vytáhne a odpojí airbag a demontuje korpus volantu, viz. popis Škoda Octavia - Volant s airbagem - demontáž, výměna.

Následuje odkrytování sloupku řízení. Všech pět šroubů je ve spodním plastovém díle. Dva Philips křížové šrouby s metrickým závitem jsou přímo proti Vám. Drží díl na tělese páček. Další dva Philips křížové vruty větší délky jsou na spodním okraji dílu u Vás. Spojují jej s horním dílem. Tyto čtyři šrouby jsou na malý šroubovák, bitem v držáku se do děr nedostanete. Poslední Philips křížový šroub je dál od Vás za pákou nastavení volantu. Drží díl k volantové hřídeli. Spodní díl se odejme a vrchní vyklopí nahoru.

Odpojí se konektor podvolantového kroužku i konektor páčky blinkrů.

Následuje stažení podvolantového kroužku, který je chycen třemi západkami k tělesu páček a proti otočení aretován přes pryžové podložky do třech otvorů v tělese páček.

Páčka stěračů se oddělí z páčky blinkrů po odjištění západky a stažením z kolejnic sejme pryč.

Povolí se imbus 5, stahující upevňovací objímku blinkrové páčky na volantové tyči a celek se z ní stáhne.

Nová páčka se nasune na hřídel tak, aby byl aretační výstupek páčky přesně ve středu aretační drážky na hřídeli. Utáhne se imbus.

Na páčku blinkrů se nasune páčka stěračů a nechá zaklapnout její zámek.

Do tělesa páček se upevní podvolantový kroužek. Připojí se konektor blinkrů i kroužku a namontují zpět oba kryty.

Přesně se nasadí a přimontuje korpus volantu, včetně připojení airbagu. Nebyl-li by airbag při testování připojen, rožne kontrolku na přístrojovém štítu, vyhodí chybu sáčku v jednotce airbagů a bude nutné zbytečně lézt do diagnostiky.

Poté se vyzkouší otáčením volantu, že kroužek blinkry spolehlivě vypíná.

Výměna byla provedena v srpnu 2022 s použitím páčky Borsehung B17956. Oproti originálu jsou na ní jistá zjednodušení, materiálově i rozměrově však je dobrá. Zatím funguje dobře, lehce, měkce a potichoučku, uvidíme, jak dlouho jí to vydrží.Použité prameny:

ETKA 953-50, 959-00

Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů). Škoda Octavia - Spínač směrových světel (páčka blinkrů).